Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Za zákonné zástupce

MUDr. Kateřina Bednaříková - lékařka Dětské léčebny Křetín

MUDr. Silvia Fekete - lékařka Dětské léčebny Křetín

Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra Dětské léčebny Křetín

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Miroslav Páteček - předseda, učitel školy

Mgr. Lenka Moltová - zapisovatelka, učitelka mateřské školy

Mgr. Blanka Řehulková - učitelka školy

Za zřizovatele

JUDr. František Pernica

Mgr. Zdeňka Svobodová

Jaroslava Pavlů