Školská rada

Členové školské rady:

  • Mgr. Miroslav Páteček - předseda, učitel školy
  • Mgr. Lenka Moltová - zapisovatelka, učitelka mateřské školy
  • Mgr. Blanka Řehulková - učitelka školy
  • MUDr. Kateřina Bednaříková - lékařka Dětské léčebny Křetín
  • MUDr. Silvia Fekete - lékařka Dětské léčebny Křetín
  • Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra Dětské léčebny Křetín
  • JUDr. František Pernica - zástupce zřizovatele
  • Mgr. Zdeňka Svobodová- zástupce zřizovatele
  • Jaroslava Pavlů - zástupce zřizovatele
© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti