Organizace výuky

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Prostory školy: Budova „Sýpka“

Budova školy

Z hlavní budovy ráno vodí žáky do školy vyučující a opět po skončení výuky jsou žáci odváděni do léčebny.

Rozvržení vyučování:

7.55 -  8.40
1. vyučovací hodina
8.40 -  8.50
přestávka
8.50 -  9.35
2. vyučovací hodina
9.35 -  9.55
svačinová přestávka
9.55 - 10.40
3. vyučovací hodina
10.40 - 10.50
přestávka
10.50 - 11.35
4. vyučovací hodina
11.35 - 11.45
přestávka
11.45 - 12.30
odpolední výuka pouze v ÚTERÝ

Vzděláváme žáky od 1. až do 9. ročníku, konzultace poskytujeme i studentům středních škol.

Převládá individuální práce s jednotlivými žáky podle zadaného učiva z kmenové školy.

taska

Našim cílem je, aby se žáci po návratu z naší školy opět bez problémů začlenili do výuky a neměli zameškané učivo.