sesit


Hodnocení pobytu

Vážení kolegové,

žák(yně) Vaší školy navštěvoval(a) školu zřízenou při Dětské léčebně Křetín během svého léčebného pobytu. Vycházeli jsme z plánu učiva, který vypracováváme na základě Vámi podaných informací o učivu daných předmětů. Žák(kyně) se učil(a) podle sestaveného rozvrhu, který musí odpovídat i požadavkům na léčebné dopolední procedury ordinované lékařem. Výuka je většinou každý den tří hodinová, a proto dotace hodin jednotlivých předmětů je nižší. Naší snahou bylo zadané učivo řádně probrat a procvičit, aby žák mohl po návratu kontinuálně pokračovat ve výuce v kmenové škole.

V odjezdový den obdrželi rodiče (zákonní zástupci) žáka osobní záznam s hodnocením výuky ve škole, který měli co nejdříve po ukončení pobytu v dětské léčebně odevzdat třídnímu učiteli kmenové školy. V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, či neodevzdání záznamu s hodnocením, nás můžete kontaktovat na telefonu školy 516 470 724 nebo e-mailem: zspridl@seznam.cz.

Pro naši zpětnou vazbu bychom Vás rádi požádali o stručné zhodnocení pobytu žáka(yně) Vaší školy prostřednictvím daného dotazníku.

Vaše hodnocení a podněty využijeme ke statistickému shrnutí v autoevaluaci naší školy a ke zkvalitnění naší práce.

      Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

                                                                         Kolektiv učitelů školy při DL Křetín


Povinné údaje
Jméno a příjmení žáka(žákyně):    
Třída:
Kmenová škola:
E-mail kmenové školy:


Prosím označte z následujících otázek vyhovující odpověď, popřípadě doplňte svoji:

1. Zařazení žáka(žákyně) zpět do výuky po návratu od nás bylo:
bez problémů
s menšími problémy (uveďte prosím jaké)
s velkými problémy (uveďte prosím jaké)
jiné

2.Pozoroval(a) jste u žáka nějaké nové změny ať v chování či v prospěchu? (Napište prosím jaké)
       

3.Požadované učivo bylo:
probráno vše
probráno neúplně     (upřesnění odpovědi)
probráno nedostatečně     (upřesnění odpovědi)
probráno i více než měl zadané
jiná odpověď

4.Hodnocení žáka z naší strany bylo:
odpovídající skutečnosti
neodpovídající skutečnosti
jiná odpověď


5. Zde bychom byli rádi, kdybyste nám napsali svoje připomínky, náměty a ostatní sdělení, která nám chcete sdělit.
Povinný údaj
                                     Vypracoval:        


Opište kód z obrázku:


    
© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin