Školní rok 2018/2019

Souboj o nejlepší šlechtický rod začal!

Na závěr školního roku již tradičně probíhá závěrečná hra. Klání probíhá mezi rody ROŽMBERKŮ, PERNŠTEJNŮ, ŽEROTÍNŮ a pánů z BOSKOVIC. Úkolem družstev je nejen rozšiřovat panství, ale také uhájit svůj rodový majetek. Žáci získávají za úkoly rytíře. Pokud jich budou mít dostatečný počet, mohou získat majetek ostatních rodů. Cílem hry bude rozšířit majetek panství a ubránit rodový hrad před ostatními rody.


Poslední školní den vyvrcholilo klání o nejlepší šlechtický rod. Protože bylo slunečné počasí, soutěže probíhaly v parku léčebny. Jednotlivé šlechtické rody mohly vsadit „zlaté“ na to, zda úspěšně zvládnou jednotlivé disciplíny (hod kostkami, hod na cíl, srážení kelímků, poznávání zvířátek hmatem). V případě, že žáci vyhráli, obdrželi dvojnásobek sázky. Celkovými vítězi se staly rody Pernštejnů a Pánů z Boskovic. Srdečně blahopřejeme!


Pálení čarodějnic

V hodině literatury jsme si připomněli starodávný zvyk - pálení čarodějnic. Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. V německy mluvících zemích je znám jako „VALPRUŽINA NOC“. Žáci 2. stupně si vyrobili nejen čarodějnice, ale také minikošťátka.

Krokusy kvetou

Po letošní zimě se již jaro nedočkavě hlásí o slovo. V parku dětské léčebny začaly kvést prvosenky, fialky, sasanky a další volně rostoucí květiny.

My jsme ale netrpělivě vyhlíželi žluté krokusy, které jsme společně s žáky zasadili na podzim v rámci projektu KROKUS. Bližší informace o něm jsou v akcích a projektech níže, v článku se stejnojmenným názvem.

Letos nás krokusy obdařily spoustou žlutě zářících květů. Doufám, že ještě nějaký čas budou zdobit záhon před školou. Fotografie s kvetoucími krokusy můžete vidět zde.

Den bezpečnějšího internetu 2019

V letošním školním roce jsme si opět připomněli Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). Tentokrát vyšel tento den na úterý 5. února. Slogan letošní kampaně byl „Společně pro lepší internet“.

Zaměřili jsme se na nejdůležitější pravidla bezpečného chování na internetu. Jako například:

 • Nedávejte nikomu adresu ani telefon. Nevíte, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.
 • Ověřte si totožnost člověka, se kterým komunikujete.
 • Nevěřte všemu, co se na internetu dozvíte. Když nevíte, zeptejte se někoho, komu důvěřujete.
 • Udržujte hesla v tajnosti, nesdělujte je ani blízkému kamarádovi.

Vánoce se blíží

Na poslední den školy před vánočními svátky jsme pro žáky připravili tvořivé dílny. Věnovali jsme se vánočním zvykům a dodržování tradic, které jsou typické pro Štědrý den. Vzpomněli jsme na lití olova, jmelí pro štěstí, kapříka k večeři, vánoční cukroví, zdobení stromečku a s netrpělivostí jsme očekávali, zda se v rozkrojeném jablíčku objeví hvězdička – symbol zdraví.

Poté měli žáci možnost zapojit se do tvoření. Vznikly čtyři dílny s rozdílnými náměty. V jedné se připravovaly zajímavé vánoční krabičky v podobě stromečku či balíčku, druhá dílna byla zaměřena na výrobu andělíčka k zavěšení, ve třetí dílně si žáci navlékali zvonky a ze skořápek od ořechů si připravili lodičky, ve čtvrté si vyzkoušeli grafiku a odnesli si svůj vlastní obrázek.

Vánoční atmosféru podbarvovaly hrané koledy, vůně františka a zapálené svícínky. Sváteční náladu neměli jen dospělí, ale i žáci 1. a 2. stupně. Čas věnovaný výrobě dárečků rychle uplynul a nikdo nevěřil, že už musíme končit.

Podzimní pranostiky

Podzimní období je velmi rozmanité a proměnlivé. Můžeme pozorovat změny v přírodě, která se chystá na zimu. Odlétají ptáci do teplých krajin, některá zvířata hledají skrýše a úkryty, jiná naopak potravu a připravují zásoby na zimu. Ochlazuje se, je sychravo, oblékáme teplejší oblečení. Zahrádky a pole jsou holá, vše je již sklizeno a uskladněno. Děti se těší na sněhovou nadílku.

I k tomuto období se váží tradice a pranostiky. S žáky jsme se zaměřili na měsíc LISTOPAD. Všechny listopadové pranostiky se týkají příchodu zimy, ochlazení, prvního sněhu a mrazu.

Hned zkraje měsíce 9. 11. má svátek Teodor.

Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.

 

Následuje svátek všech Martinů 11. 11.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

 

Nyní přijdou na řadu dva svátky holčičí. 22. 11. Cecilie a 25. 11. Kateřina.

Svatá Cecilie sněhem pole kryje.

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.

 

S žáky jsme všechny pranostiky přečetli, vysvětlili a pozorovali, zda počasí venku odpovídá dané pranostice. Nejdelší čas jsme věnovali svatému Martinu. Zazněla „Legenda o plášti“, žáci skládali rozstříhanou báseň a vyrobili si svatomartinskou husu.

Podzimní pranostiky

 

100 let vzniku samostatného státu

V neděli 28. října slaví naše republika významné historické výročí - 100 let vzniku samostatného státu. S žáky jsme si tento významný den připomněli v pátek 26. října 2018. V rámci dopoledního vyučování se žáci seznámili s důvodem oslav státního svátku, s významnými osobnostmi českých dějin, a to jak formou krátkého videa, tak diskusí nad připravenými materiály, jako byly například První zákon československý - přední a zadní strana rukopisného konceptu a verze publikovaná v dobovém tisku, texty historiků a vzpomínky aktérů událostí.

Poté jsme pokračovali formou hry, kdy se žáci dozvídali některé nové informace z historie samostatného státu.

Takto strávený čas se žákům líbil, všichni se aktivně zapojili.

strom

Projekt Krokus

strom

Již druhým rokem jsme se zapojili do projektu Krokus. Po odeslání přihlášky, nám za nějaký čas přišly poštou cibulky krokusů. S žáky jsme se domluvili na dni, kdy se vypravíme cibulky zasadit a současně žáci dostali potřebné informace o smyslu tohoto projektu. Zasazením a případným vykvetením krokusů se připomínají židovské oběti druhé světové války. Židé za války byli odsunování do koncentračních táborů a museli nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu, čímž se nápadně odlišovali od jiných občanů. strom Mnozí toto kruté zacházení nepřežili. V lednu je jeden den věnován vzpomínce na holocaust. A právě vykvetení krokusů žlutou barvou by mělo připomenout utrpení židovských dětí, které holocaust nepřežily. Budeme se těšit na jejich jarní vykvetení a rozzáření záhonu.


strom

Říjen – měsíc stromů

Druhý měsíc školního roku patří všem stromům a keřům. V hodinách prvouky a přírodovědy jsme se s žáky seznamovali s jehličnatými a listnatými stromy a některými keři. Z jehličnatých stromů jsme poznávali smrk, jedli, borovici a modřín. Rozlišovali jsme jednotlivé šišky stromů, jehličí na větvičkách a zdůrazňován byl význam lesa. U listnatých stromů jako je lípa, dub, buk, jírovec maďal, bříza jsme se učili názvy plodů, přiřazovali jsme tvary listů. S menšími žáky jsme povídali o rozdílech mezi stromem a keřem. Využity byly obrázky stromů a keřů, ale i skutečné plody, větvičky.

K opakování a zjišťování znalostí žáci dostávali pracovní listy.

strom

20. 10. se slaví svátek stromů. Jelikož tento den připadl na sobotu a my jsme o něj nechtěli přijít, tak jsme si tento svátek připomněli již ve středu 17. října.

S žáky jsme vyráběli „Knížky o stromech“. Všichni obdrželi obrázky stromů s krátkým popisem a vyobrazením kůry, plodů či šišek, tvaru listu či jehličí a celou siluetou stromu. Žáci si vystřihli obrázky a lepili do své knihy. Každý si vyzdobil první stranu knihy dle svého uvážení. Další část byla věnována soutěžím, neboť žáci se rozdělili na dvě skupiny. Hádali hádanky o stromech, hledali názvy stromů ve větách, z písmen skládali názvy stromů atd.

Podzim

Začátek nového ročního období jsme oslavili spoustou činností.

 • Využili jsme čerstvě spadlé kaštany z parku, plody šípkového keře, nažky z javoru, vylisované listy a pecičky od broskví a meruněk. Žáci měli možnost z přírodních materiálů sestavit libovolný obrázek např. mandalu, panáčka atd.
 • O přicházející roční době jsme si povídali, byla zhotovena nástěnka poukazující na všechny důležité podzimní svátky a přírodní jevy, které jsou pro tuto dobu typické.
 • Žáci si mohli vybrat, zda budou doplňovat slova do pětilístku nebo dopisovat do myšlenkové mapy hesla či obrázky, samozřejmě také k podzimu.
 • V hodinách čtení jsme se seznamovali s podzimními pranostikami.
 • V hodinách psaní jsme se věnovali přepisům nebo opisům básniček s podzimní tématikou.
 • Tvořivou činností byla výroba podzimních stromů. Žáci měli připravené siluety stromů a raznicí vyražené barevné listy, jablíčka. Každý si svůj strom vyzdobil podle své fantazie a vkusu.
 • Někteří stihli rozstříhat a sestavit z dílků podzimního draka.
 • Ve výtvarném kroužku jsme vyráběli vlaštovky, které se s námi již loučí.
 • 27. září jsme vzpomněli na svátek svatého Václava. Žáci si vzájemně předávali informace o jeho životě a tragické smrti. Přečetli jsme komiks a žáci samostatně volili ze tří možností tu správnou odpověď do připraveného testu.

Den české státnosti

Den české státnosti je český státní svátek, který slavíme 28.září. Tento den je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy. Svátek připadá na den jeho zavraždění (asi v roce 935). Tento významný český svátek jsme si připomněli v hodinách literatury a dějepisu. Žáci si zahráli pexeso s obrázky významných osobností naší historie. Svoje vědomosti si ověřili v TESTU.

Mezinárodní den gramotnosti

V pátek 7. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli Mezinárodní den gramotnosti, který je od roku 1965 stanoven na 8. září. Zaměřili jsme se na oblast finanční gramotnosti, která v posledních letech daleko více trápí vyspělé země než gramotnost obecná.

Žáci měli za úkol vytvořit skupiny a vybrat si jedno z nabídnutých témat (banky, peníze, majetek a půjčky). Po zvolení tématu proběhla diskuze o základních pojmech z dané oblasti. Poté žáci vypisovali pracovní list a řešili kvíz na danou problematiku. Závěrem vypracovaný list a kvíz nalepili na tvrdý papír a doplnili nadpisem a obrázkem.

Den s netopýry

V první polovině září je jeden den vyhraněn zákonem chráněným živočichům, a to jsou netopýři. V naší škole jsme se tomuto tématu věnovali hned první školní den 3. září 2018.

Na dvě vyučovací hodiny byla pro žáky připravena práce s materiálem a kartičkami zaměřenými na život netopýrů. Také jsme zkusili netopýry výtvarně ztvárnit. Vyzdvižena byla prospěšnost netopýrů pro rovnováhu v přírodě. Žáci byli seznámeni s tím, že i když se pohybují pomocí létání, jedná se o savce, kteří se vypravují na lov za šera a noci. Upozornili jsme na jejich schopnosti, způsob rozmnožování, popsali jsme stavbu těla pomocí obrázku. Netopýři patří mezi ohrožené živočichy, neboť ubývá jejich přirozeného prostředí. Žáci si zkoušeli poskládat puzzle s obrázky míst, kde na netopýry můžeme narazit (jeskyně, dutiny stromů, půdy, škvíry u domů atd).

Po úvodní části s cílem lépe poznat a porozumět životu netopýrů, jsme se pustili do činností pracovních. Žáci si mohli vybrat z více možností. K dispozici měli barevný papír, nůžky, lepidla, voskovky, kolíčky a různé šablony. Hotové netopýry žáci zavěšovali do připravené jeskyně. Tu můžete spatřit právě zde.

Hmyzí domeček

Od letošního září zdobí venkovní prostor u mateřské školy hmyzí domeček. Měl by dětem MŠ a žákům ZŠ připomenout důležitost hmyzu pro přírodu, jejich nezpochybnitelnou schopnost opylování, aby byla úroda ovoce a zeleniny.

Domeček bude poskytovat ubytování hmyzu, který je v současné době ohrožen negativními dopady na přírodu a rapidně jich v přirozeném prostředí ubývá. Má přilákat nejen užitečný hmyz, ale zejména pozornost dětí a žáků, kteří budou průběžně sledovat co se kolem domečku i v něm děje.

Samotářsky žijící včely, vosy, čmeláci, slunéčka sedmitečná potřebují příhodné podmínky pro zajištění pokračování svého druhu. Vytvořené hmyzí domečky se tak stávají důležitým náhradním biotopem.

Náš domeček/hotel je ekologický, vyrobený z různorodého materiálu. Do dřevěné konstrukce byly použity různé druhy přírodních materiálů, jako jsou šišky, kůra, klacíky atd.

Teprve uvidíme, zda přiláká opylovače a bude sloužit svému praktickému i užitečnému účelu.

V závěru si budeme přát, aby náš hmyzí domeček obydlel užitečný hmyz, který s prvními slunečními paprsky budeme moci pozorovat na okolních květinách.


Školní rok 2017/2018

Závěrečná hra „Cestujeme po Evropě“

Na samém konci školního roku proběhla od 14.6. - 29.6. na naší škole tradiční „Závěrečná hra“ s tématem cestovního ruchu. Osm družstev muselo založit cestovní kancelář, vytvořit poutavý katalog a postavit model hotelu. Během dne žáci plnili rozmanité úkoly, za které dostávali BANTURY (turistické bankovky). Za „vydělané“ peníze si družstva kupovala nejen hotely, ale také turisty. Nechyběla celodenní soutěžní hra na zahradě, kde děti mohly uplatnit zručnost (házení míčků na cíl, vázání uzlů, chůze na sloních tlapách). Družstva se snažila do poslední chvíle, aby právě jejich hotely byly obsazeny co největším počtem hostů. Vyhrály cestovní kanceláře TORO (157 hostů) a LOGOS (152 hostů).

1. místo 1. místo

Poslední dubnový den

Poslední dubnový den je vyhrazen čarodějnicím, lektvarům a kouzlům. I když máme s žáky spoustu práce v matematice, českém jazyce, prvouce a dalších vyučovacích předmětech, nedalo nám to, abychom se nevěnovali alespoň částečně tomuto tématu. Naše třída se změnila v čarodějnickou dílnu, ve které se schylovalo k výrobě dalších čarodějnic. Pro žáky byla připravena jedna hotová čarodějnice, vyslechli si pracovní postup k její výrobě a po rozdání pomůcek jsme se již pustili do tvoření. Základ byl pro všechny stejný, ale postupně žáci uplatnili svoji fantazii a vlastní nápady. Pod rukama žáků se začala rýsovat tělíčka čarodějnic, jejich klobouky a další doplňky. Nevýhodou bylo, že času bylo málo a někteří nestačili zrealizovat všechny své návrhy.

Během práce vládla příjemná atmosféra, žáci si vzájemně pomáhali a chovali se vzorně.

Nakonec nechyběla společná fotografie těch, kteří měli zájem o uveřejnění na našich webových stránkách.

Oslava Dne Země

Před blížícím se Dnem Země jsme si s žáky připomínali tento environmentální svátek.

Nejdříve jsme debatovali o důležitosti planety Země, o nutnosti ji chránit. Žáci se dozvěděli, kolik úsilí a času musí příroda vynaložit k rozkladu jednotlivých odpadů jako je např. PET láhev, dětská plena, papír, slupky od pomeranče atd. Zahráli jsme si hru „Na možnosti“ – zvolíš raději jogurt v plastovém kelímku nebo ve skle? Balené či vážené ovoce? Papírový či plastový obal? Máme na výběr ze dvou možností a záleží na nás, kterou zvolíme a jak zatížíme odpadem naši Zemi.

Poté měli žáci za úkol nakreslit, napsat, čím by mohli být prospěšní naší planetě Zemi. Uvědomit si ekologické chování k přírodě. Zda by chtěli žít v čistém, zeleném prostředí, nebo mít v okolí hromady odpadků, hluk, krajinu bez lesů, luk a květin.

Během letošního roku jsme se zaměřili na recyklaci odpadků a zda žáci vědí, do kterého kontejneru patří který odpad. Využity byly obrázky kontejnerů různých barev a obrázky s předměty denní spotřeby. Žáci umisťovali odpad do daných kontejnerů a ostatní bedlivě hlídali, aby nedošlo k omylu.

Z rozhovoru s žáky jsem se dozvěděla, že na kmenových školách slaví tento den tím, že uklízí okolí školy, řeky, jiní potvrdili, že se nekoná nic.

Co žáci přáli naší planetě, jaké heslovité vzkazy adresovali lidem, uvidíte na přiložených fotografiích.

Měsíc knihy

Duben je známý jako měsíc knihy. Zásluhu na tom má významný dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Tento světoznámý pohádkář se narodil 2. dubna 1805 v Odense (ostrov Fyn).

I na naší škole jsme v hodinách literatury a čtení si připomněli výročí jeho narození. Přečetli jsme si ukázky z jeho nejznámějších pohádek. Tyto skvosty dětské literatury si získaly srdce dětí na celém světě...

A které pohádky byly u žáků nejoblíbenější? Malá mořská víla, Cínový vojáček, Křesadlo, Císařovy nové šaty, Ošklivé káčátko.

Žáci byli seznámeni s životem autora pohádek, měli možnost si prolistovat i pročíst knihy s krásnými ilustracemi k pohádkám Sněhová královna, Princezna na hrášku a Nejkrásnější Andersenovy pohádky.

Zmíněna byla každoroční akce Noc s Andersenem, která se uskutečňuje v knihovnách v den výročí narození tohoto spisovatele a jejím cílem je, aby si všichni zúčastnění přiblížili jeho díla a podstatný čas je vyčleněn k předčítání Andersenových pohádek.

Malým střípkem jsme snad i my přispěli k bližšímu poznání tohoto autora až 156 pohádek a napomohli ke kladnému vztahu ke čtení.

Pašijový týden

Během škaredé středy, poslední školní den před nadcházejícími velikonočními svátky, jsme s žáky procházeli jednotlivé dny pašijového týdne.

Povídání jsme zahájili květnou nedělí a postupně se dostávali až k Velikonočnímu pondělí.

Připomenuty byly tradice, které lidé dříve dodržovali a na některých místech dodržují i dnes.

Pro bližší seznámení s typickými znaky těchto jarních svátků nám posloužila vytvořená nástěnka, která obsahovala kartičky s texty a obrázky. Zde žáci přehledně viděli vše, co k Velikonocům náleží. Samozřejmě se tu vyskytovaly obrázky s osením, tradičním pečivem – mazanec, beránek, jidáše, dále malované kraslice, pomlázky, mláďátka – kuřátka, králíčci, jehňátka atd.

Žáci doplňovali své postřehy a zkušenosti. Nyní nám nezbývá, než se těšit na očekávané velikonoční sváteční dny a nezapomenout na zvyky, které k tomu patří.

Den bezpečnějšího internetu 2018

Na naší škole jsme si Den bezpečnějšího internetu, který byl letos vyhlášen na úterý 6. února 2018, připomněli diskusí s žáky druhého stupně. Diskuse byla vedena v duchu letošního hesla: „Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem: Lepší internet začíná u každého z vás!“

Žáci si uvědomovali, že i oni jsou Ti, co pomáhají vytvářet obsah na internetu, a to například využíváním sociálních sítí, psaním komentářů apod. Dále diskutovali o tom, jak se správně chovat v prostředí internetu, co je a co není vhodné sdílet a publikovat.

Danou problematikou se zabýváme průběžně celý školní rok. Věnujeme mu pozornost nejen ve vyučovacích hodinách, ale i o přestávkách.

Výročí Josefa Lady

V průběhu měsíců listopad a prosinec 2017 byli žáci 1. stupně seznamováni s českým významným spisovatelem, malířem a ilustrátorem Josefem Ladou. V prosinci 2017 slavíme 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto autora mnoha knih pro děti.

Žákům byly představeny knihy jako např. Mikeš, Bajky, Říkadla, O chytré kmotře lišce, Český rok, Vzpomínky z dětství, Bubáci a hastrmani, Moje abeceda a další. Jednalo se o ty, které Josef Lada napsal i ilustroval. Žáci je měli k dispozici a každou volnou chvilku v hodinách čtení si je mohli půjčit, prohlížet a pročítat. Všichni žáci si měli vytvořit svůj deník věnovaný J. Ladovi. Do něj si zapsali důležité informace z jeho života, přepsali některé říkadlo, naučili se je nazpaměť, obdrželi omalovánku s postavou kocourka Mikeše.

O Josefu Ladovi vypovídala i nástěnka na chodbě v podobě známých ilustrací a kartiček s informacemi ze života umělce.

Moderní výuka – interaktivní notebook

V naší škole jsme vyzkoušeli v hodinách českého jazyka moderní způsob zpracování informací tzv.“interaktivní notebook“. Téma se zpracovává poněkud netradičně – informace se píší na barevné papíry, které se různě skládají na ploše. Vzniká tak trojrozměrný objekt. Způsoby skládání papírů jsou takřka neomezené. Žáci vytváří nejen osobité dílo, ale zároveň se učí, jakým způsobem mohou třídit a zpracovávat údaje.

Projekt KROKUS

Letos poprvé jsme se zapojili do projektu Krokus, který je iniciován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland.

Projekt spočívá ve společném sázení cibulek krokusů a připomenutí si utrpení židovských dětí a jejich obětí v době holocaustu. Vzpomínka na toto období náleží v kalendáři na 27. ledna – Den památky obětí holocaustu.

Jedná se o žlutě kvetoucí krokusy, které připomínají Davidovu hvězdu, kterou museli Židé nosit během 2. světové války. Krokusy, tyto něžné květiny, se sází v podzimním období a vykvétají brzy na jaře.

Po obdržení cibulek jsme je s žáky během jednoho listopadového dopoledne sázeli do truhlíků. Žáci byli aktivní, pracovití a dokázali mezi sebou spolupracovat. Každý přiložil ruku k dílu. Náležitě jsme se o cibulky krokusů postarali a uložili na vhodné místo.

Nyní nám nezbývá než čekat, zda se na jaře budeme těšit z jejich rozkvetlých žlutých květů.

Svátek Martina

Druhý listopadový týden jsme si připomínali svátek Martina a tradice, které se k němu váží. Například pečení svatomartinské husy, martinských rohlíčků. Nezapomněli jsme ani na legendu o plášti, o který se Martin rozdělil s žebrákem. Starší žáci měli možnost si přečíst komiks o svatém Martinu popisující jeho život vojáka, který jezdil na bílém koni, poté poustevníka a nakonec biskupa. Biskupem by se málem nestal, ale husy tomu pomohly.

Martin je patronem hus, které ho prozradily kejháním, když se k nim schoval do husince, aby ho lidé nenašli a nezvolili biskupem. Od té doby se na svátek Martina peče husa.

Po všem tomto povídání a čtení jsme si s žáky husy vyrobili. A protože to jsou husy, které nikomu nic neprozradí, rozhodli jsme se je pro Vás nafotit.

Světluška

Během měsíce září se v naší mateřské a základní škole konaly „Sbírkové dny Světlušky“. Přihlásili jsme se do této sbírky, abychom mohli pomoci nevidomým výtěžkem za prodané předměty. Letos si děti a žáci mohli koupit píšťalku s logem Světlušky nebo tykadla společně s plastovým přívěskem. Ve sbírce jsme shromáždili celkem 1285 korun, které jsme vložili na sbírkové konto.

Jsme rádi, že se děti a žáci aktivně zapojili a snažili se přispět těm, kteří nejsou schopni žít stejně jako my a využívat běžně zrak.

Školní projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

V tomto školním roce mají žáci 1. i 2. stupně možnost získávat navíc každý týden ovoce nebo zeleninu a jednou za čtrnáct dní neochucené mléko.

Již druhým rokem spolupracujeme s firmou BOVYS s. r. o., která nám dodává produkty pro žáky.

Ovoce, zeleninu, ovocné či zeleninové šťávy nám firma dováží každé úterý. Od začátku školního roku již žáci mohli ochutnat nektarinku, broskev, blumy, banán, jablko, hrušku. Jak jsou žáci spokojeni, se můžete podívat zde.

Díky evropskému projektu je podporována zdravá výživa žáků, vytváří se kladný vztah k ovoci, zelenině a mléku, přispívá se k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, žáci se dozvídají bližší informace o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny a bojuje se proti obezitě.

Svatý Václav

Na začátku hodiny čtení, psaní jsem se ptala žáků, zda vědí, jaký svátek připadá na 28. září. Pomáhala jsem jim bližším připodobněním. Není to obyčejný, všední den, ale je v kalendáři zapsán červeným písmem, nejde se do školy a rodiče do práce. S další menší pomocí jsme se dopátrali správné odpovědi. Na tento den připadá státní svátek – Den české státnosti a svátek slaví Václavové.

Žáci byli seznámeni s životem Václava, českého knížete. Jmenovali jsme jeho rodiče, babičku Ludmilu, která ho vychovávala a vedla ke zbožnosti a vzdělání. Zmínila se jeho vůle žít v míru a neválčit. Neopomněli jsme ani jeho pohnutý konec života, kdy byl zavražděn svým bratrem Boleslavem před kostelem ve Staré Boleslavi. Žákům byla ukázána nejznámější socha sv. Václava, která je dominantou na Václavském náměstí v Praze.

Po shrnutí všech informací o našem významném panovníkovi žáci obdrželi komiks s životním příběhem svatého Václava a omalovánku s postavou Václava v dobovém oblečení.

Četbou komiksu si žáci nejen procvičovali techniku čtení a porozumění, ale zopakovali si události, které ovlivnily české dějiny.


Školní rok 2016/2017

Závěrečná hra O nejlepšího farmáře

15. 6. 2017 - 30. 6. 2017

Na konec školního roku 2016/2017 jsme měli pro žáky základní školy připravenu závěrečnou hru s názvem „O nejlepšího farmáře“. Hře jsme se věnovali poslední dny školy, kdy bylo přijato 60 žáků 1. i 2. stupně a nechyběli ani studenti středních škol. Vzniklo celkem 8 družstev s tím, že žáci a studenti byli věkově namícháni, aby si mohli vzájemně pomáhat a spolupracovat.

V úvodu si žáci zvolili jméno farmy, složili si z krabiček stavení pro hospodáře a zázemí pro zvířata, vyzdobili si pokladnu. Podmínkou bylo vytvořit postavu psa, který bude po celou dobu hlídat farmu. Zhotovené modely farem si žáci vzájemně zhodnotili a již získali první mince.

Následující dny žáci a studenti plnili ve třídách různé úkoly zaměřené na život na farmě. Některé aktivity byly spíše vědomostní, při jiných se naopak využil postřeh, dovednost, lidské smysly, kreativita a tvořivost. Každý den si mohli vyzkoušet rybolov a získat pro svou farmu určitý počet nalovených ryb. Dále si vytahovali bonusy, což byly obrázky zvířat nebo plodin.

Nechyběl ani trh, který zahájily jednotlivé farmy „Kramářskou písní“ od Jana Wericha. Než se dostali na trh, museli žáci splnit připravené úkoly jako byly puzzle, křížovky, doplňovačky, rébusy, skládačky, hledání rozdílů apod. Vyvrcholením bylo tipování částek u jednotlivých plodin dle farmářské listiny. Vyhrávala ta farma, která na farmářský šek napsala nejoriginálnější částku.

Jeden den jsme strávili na zahradě, kde byly rozmístěny lístečky s otázkami a úkoly. Členové farem měli nejdříve najít podle mapy stanoviště a zapsat správné odpovědi.

Poslední den čekala žáky a studenty ještě práce s kartičkami stromů, hledání ztracených zvířat, obrázkové sudoku, domino, ekologické otázky ohledně rozkladu odpadu v přírodě. Vyvrcholením bylo oznámení úspěšnosti jednotlivých farem v této hře. Přehled je v následující tabulce.

Název farmy Počet získaných bodů
1. U koníčků
2. Hay Day
3. BIO farma
4. U rybníka
5. Ovocná rozkoš
6. Pastelka
7. Rohlíci
8. Farma Křetín
700
527
498
416
393
331
314
278

U koníčků

Vítězům, ale i všem zúčastněným gratulujeme.

Odměnu tentokrát tvořily odznáčky vyrobené p. Řihákem z Letovic, kterému velmi děkujeme za jejich zhotovení a věnování.

Cílem hry bylo prohloubit a procvičit znalosti o hospodářských zvířatech, o jejich prospěšnosti a užitku, zamýšlet se nad taktikou hry (nákupy zvířat, plodin, staveb, strojů).

 

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček


Světový den oceánů

9. 6. 2017

Páteční dopoledne jsme s žáky věnovali připomínce Světového dne oceánů, který se slaví již od roku 1992. Připadá na 8. června a jeho záměrem je, aby se u lidí zvýšilo povědomí o naléhavosti ochrany moří a oceánů. Je třeba si uvědomit důležitou úlohu oceánů, neboť ovlivňují celou planetu, zejména globální klima a koloběh vody.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o oceánech a mořích. Žáci se dozvěděli jakou zaujímají oceány a moře rozlohu, kteří živočichové a které rostliny se v jejich blízkosti nachází. Žáci byli upozorněni na neopatrné zásahy člověka a jeho dopady na čistotu oceánů např. živinami z kanalizačních splašků, plasty, ropou, toxiny atd.

Po úvodní části jsme s žáky započali tvoření vlastního oceánu. Na velký balící papír někteří žáci začali malovat barvou modrý podklad. Ostatní měli za úkol nakreslit mořského živočicha, rostlinu, poté vystřihnout a nalepit do „oceánu“.

S chutí se zapojili všichni žáci a během krátkého času se náš oceán pěkně plnil různými pestrobarevnými rybkami, mořskými želvami, medúzami, korály, krabi a dalšími tvory obývajícími oceán.

Hotový obraz bude zdobit nástěnku na chodbě a připomínat nám blížící se prázdniny. Třeba se někteří z nás dostanou až k oceánu a užijí si tu příjemný odpočinek.

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


Den Slunce

5. 5. 2017

Hned na začátku května si připomínáme významný den, který se týká naší nejbližší a nejjasnější hvězdy. Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl tento den, je význam Slunce pro naši planetu Zemi, pro lidi, živočichy a rostliny. Je zdrojem energie, poskytuje světlo a teplo nezbytné pro život. Právě 3. května se Slunce opěvuje.

Na tabuli nám jedno papírové Slunce zářilo a na jednotlivých paprscích měli žáci napsány základní informace.

Po rozhovoru o Slunci a jeho významu jsme se pustili do tvoření sluníček z výtvarného materiálu. Žáci měli k dispozici různé barvy plsti, stužky, flitry, bambulky a další. Za úkol dostali sestavit si svoje sluníčko, které nám v tomto deštivém počasí snad to opravdové Slunce přivolá. Žáci se s chutí pustili do stříhání, lepení a zdobení. Pod rukama jim vznikala žlutá sluníčka. Jediné, co nám scházelo, byl čas. Žáci by uvítali možnost věnovat se déle této činnosti a vylepšovat si svá díla. Zvonění poslední hodiny však neúprosně rozhodlo o ukončení a museli jsme začít uklízet.

Pokud nás chcete sledovat při práci a vidět hotové výtvory, můžete se podívat sem.

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


Pálení čarodějnic - Konec dubna patří čarodějnicím

28. 4. 2017

Poslední dubnový týden byl zaměřen na podporu tradičního svátku pálení čarodějnic. Nejdříve byla připravena na chodbě základní školy nástěnka s obrázky čarodějnic a texty vážícími se k Filipojakubské noci, která připadá na magický večer z 30. dubna na 1. května.

V úterním kroužku měli žáci možnost si čarodějnice vyrobit z květináčků. Jako správným čarodějkám nechyběly rozcuchané vlasy, větší nos a klobouk. Jednalo se spíše o čarodějnice hodné, které nenaháněly strach.

Na páteční dopoledne byly do výuky zařazeny méně obvyklé činnosti. V hodinách čtení jsme četli texty o čarodějnicích, žáci se zamýšleli nad tím, co je typické pro čarodějnice a dopisovali či dokreslovali kolem vlastního obrázku slova, která jsou s touto postavou spojena. Šlo o to, kdo uvede nějaké originální slovo, na které ostatní nepomyslí a počítali jsme, komu se jich podařilo zaznamenat nejvíce. Starší žáci měli za úkol dotvořit napsanou báseň na tabuli nebo mohli vymyslet úplně novou. Přes počáteční rozpačitost se tvoření zhostili s překvapivě pěkným výsledkem. a.

Mladší vyplňovali pracovní list, který navazoval na přečtený text z knihy Malá čarodějnice, hledali rozdíly mezi dvěma čarodějnicemi. Za odměnu obdrželi omalovánku od ilustrátora Zdeňka Smetany.

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


Den Země

21. 4. 2017

Jako tradičně v tomto období oslavujeme svátek naší planety Země. Po předchozích létech, kdy jsme slavili tento den formou prezentací a informacemi v podání pracovníka CzechGlobe Brno, jsme zvolili zábavné plnění soutěžních úkolů zaměřených na ekologii, ochranu životního prostředí a zvýšení povědomí o nutnosti třídění odpadů.

Jako první bylo pro starší žáky připraveno domino s tématikou vody a menší žáci měli doplnit obrázkové sudoku s rostlinami a živočichy.

Následující úkol měl žáky vést k tomu, aby si uvědomovali potřebu uklízení odpadků do určených nádob a ne je odhazovat volně v přírodě. Měli tipovat, jak dlouho trvá přírodě se vypořádat např. s odhozenou dětskou plenou, PET lahví, konzervou, žvýkačkou atd. Po sdělení správné číslovky, byli mnozí žáci v údivu, že např. obyčejná žvýkačka se rozkládá 50 let.

Další body k vítězství mohli žáci získat, pokud správně očíslovali rostlinu a její stín. To se povedlo všem družstvům.

Na okopírovaných pracovních listech se při dalším úkolu měli žáci zamyslet nad tím, co přírodu méně zatěžuje a co by lidé měli ve větší míře využívat. Pokud list vypracovali správně, vyšla jim smysluplná věta. Rozhodovali, zda je přínosnější používat igelitové či plátěné tašky, obyčejnou či úspornou žárovku, kupovat vejce v recyklovaném papírovém či plastovém obalu atd.

Posledním zadáním byl kvíz, který obsahoval několik otázek. Žáci si otázky na kartičkách museli nejdříve najít na školní chodbě, zjistit správnou odpověď a písmeno u ní zapsat do mřížky k příslušnému písmenu. Při správném postupu vyluštili přísloví.

Během dnešního dne jsme čerpali z materiálů vydaných Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, ale i vytvořených vlastními silami.

Stanovený cíl tohoto projektu byl splněn. Žáci si připomněli Dne Země, jeho hlavní účel a formou hry bylo poukázáno na závažné problémy současné doby. Snad žáci budou mít odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí.

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček


Projektové vyučování s tématem SAINT PATRICK’S DAY

12. 4. 2017

16. 3. 2017 jsme v hodinách anglického jazyka 1. a 2. stupně k seznámení se s osobou svatého Patrika, patrona Severního Irska, využili metodu projektového vyučování.

Žáci byli rozděleni do skupin a společně pracovali na vytvoření leporela ke Dni svatého Patrika. Součástí bylo nejen shromažďování informací o životě tohoto světce, ale i získání obrázků, fotografií z oslav tohoto významného dne v současném světě. Výstup tvořilo zpracované leporelo.

O hudební část projektu se zasloužila žačka 9. ročníku, která byla přijata na Ježkovu konzervatoř v Praze. V jejím podání zněly irské písně opravdu překrásně.

Dalším zpestřením bylo taneční vystoupení žačky 8. ročníku, která se věnuje irskému tanci a stepu na ZUŠ v Brně již spoustu let.

Žáci z Prahy obohatili leporelo informacemi o chystaném 1. ročníku slavnostního průvodu v Praze.

Projektové vyučování s výše uvedeným tématem hodnotím jako velmi zdařilé. Projektová výuka zahrnovala prvky činnostního učení, které žáky podněcovalo k aktivitě, objevování a zpracování získaných informací, materiálů.

Při společné práci byly přirozeným způsobem rozvíjeny klíčové kompetence.

Žáci propojili získané vědomosti a dovednosti ze zeměpisu, angličtiny, dějepisu, hudební a tělesné výchovy.

Vysoká míra spolupráce ukázala na přátelské vztahy, jež si žáci z různých koutů České republiky utvořili během ani ne měsíčního pobytu v léčebně.

Text: Mgr. Jana Jízdná
Foto: Mgr. Jana Jízdná


Naši ptáci

5. 4. 2017

Jarní období se ohlašuje zpěvem mnoha ptáčků, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, staví či opravují svá hnízda, snáší vajíčka a vychovávají mláďata.

1. dubna je první den nového měsíce, dále aprílový den, který svádí k legraci, ale také se slaví Den ptactva.

K tomuto dni byla na naší škole vytvořena nástěnka se spoustou obrázků a informací o našich ptácích. Žáci měli možnost den co den procházet kolem, číst popisky s nejdůležitějšími poznatky ze života jednotlivých ptáků a prohlížet barevné obrázky ptáků, jejichž autorem je významný český malíř Karel Svolinský.

Ve výtvarném kroužku jsme na téma ptáků navázali. S žáky jsme vyráběli ptačí budky a ptáčky.

Ukázky nástěnky a prací zhlédnete zde.

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček


Blíží se první jarní den

17. 3. 2017

O tom, že se blíží první jarní den a nové roční období, jsme si povídali s žáky 17. března.

Na páteční dopoledne jsme měli připraveny různé úkoly a činnosti, které se vázaly k jednomu tématu, a tím je jaro. Začali jsme myšlenkovou mapou. Žáci měli vymýšlet charakteristické znaky pro jaro a zapisovali je na tabuli. K jaru neodmyslitelně patří ptáčci, proto náš první úkol byl zaměřen na jejich poznávání. Pokračovali jsme skládáním rozstříhaného obrázku s jarními květinami. Pomocí hmatu poznávali hospodářská zvířata a jejich mláďata, což pro některé nebyl nejlehčí úkol. Dále žáci luštili tajnou zprávu, kterou si museli prvně najít, sestavovali z písmen názvy jarních bylin, keřů a stěhovavých ptáků. V závěru si žáci měli možnost poskládat origami motýla a vyzkoušet svoji přesnost a dovednost.

Jarní náladu po celou dobu podtrhovalo svítící slunce za oknem a zpěv ptáčků.

Na datum 20. 3. nepřipadá jen první jarní den, den jarní rovnodennosti, ale i Světový den vrabců, na které jsme také nezapomněli.

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček


Vítáme jaro

8. 3. 2017

Blížící se nové roční období je již postupně všude vidět. Otepluje se, sníh roztál, ptáčkové se vrací a zpívají, začínají vyrůstat a rozkvétat první květiny.

Ve výtvarném kroužku jsme nevytvářeli úplně první jarní květiny, jako jsou sněženky, bledule, ale zkusili jsme žluté narcisy. Žáci si mohli vyzdobit květináče podle vlastní fantazie a do nich jsme „zasadili“ narcis z papíru. Rozkvetlé květináče dělaly dětem radost.

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


STROM CHARAKTERU

20. 12. 2016

V prosinci jsme v českém a anglickém jazyce probírali přídavná jména. Využili jsme toto téma i v zájmovém kroužku S jazyky do světa a vytvořili tzv. strom charakteru. Žáci 2. stupně vybírali opozita lidských vlastností v anglickém jazyce a žáčci 1. stupně v českém jazyce.

Děti si tak rozšířily slovní zásobu, procvičily práci se slovníkem, snažily se o spolupráci a diskutovaly o pozitivních i negativních vlastnostech, které utvářejí charakter člověka.

Plakát s těmito stromy zdobí chodbu naší školy a jednotlivá jablka s názvy vlastností připomínají dětem nejen probraná přídavná jména, ale především významy těchto slov.

Text: Mgr. Jana Jízdná
Foto: Mgr. Jana Jízdná


Ať žijí tradice!

3. 12. 2016

Poslední měsíc roku je bohatý na různé zvyky, tradice a pranostiky. Aby žáci v tradicích mohli pokračovat, tak si je připomínáme. Začátek prosince patří svátku Barborek a Mikulášů. S žáky jsme si pověděli o patronce horníků svaté Barboře, která připadá na 4. prosince. Do třídy jsme si umístnili větvičky z třešně „barborky“ a budeme netrpělivě sledovat, zda do Štědrého dne vykvetou.

Dalším očekávaným dnem pro hodné děti je příchod Mikuláše, anděla a čerta. Žáci se dozvěděli o tom, že Mikuláš kdysi žil, byl biskupem a byl známý svou štědrostí k chudým. Žáci přepsali básničku o Mikuláši, kterou se měli možnost i naučit, aby v den, kdy se Mikuláš objeví, mu ji mohli říct. Nezbytným pomocníkem Mikuláše a anděla je čert. Do výroby postaviček čertů jsme se všichni pustili s nadšením. Každý čert byl jiný, neboť žáci využili svoji fantazii a každý si jej ozdobil podle svého.

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová

Svatý Martin

11. 11. 2016

Svátek svatého Martina patří mezi jeden z nejoblíbenějších svátků v roce. Proto i my jsme si jej přesně 11. listopadu připomněli. Ve třídě zaznělo povídání o tom, kdo to svatý Martin byl, v kterém století žil, co během života šířil a jak se k lidem choval. Přečetli jsme báseň k svatému Martinovi, vysvětlili pranostiky, které se tohoto svátku týkají.

Svatý Martin přijede na bílém koni.
Na svatého Martina, bývá dobrá peřina.
Martinův led, bude vodou hned.
Na svatého Martina, kouřívá se z komína.

Neopomněli jsme ani zmínit známou legendu o plášti. Na to navázalo vykreslování mandal s postavou sv. Martina a žebráka, s kterým se rozdělil o svůj plášť.

K tomuto svátku patří svatomartinská husa, která na nás čekala k obědu. Žáci se dozvěděli, že sv. Martin je i patronem hus, neboť podle legendy se schoval do husince, kde jej hejno hus prozradilo a Martin se stal biskupem.

Že svatý Martin k nám 11. 11. nepřijel na bílém koni nevadí, snad se jen o nějaký den opozdil.

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Halloween

4. 11. 2016

Konec října patří starému keltskému svátku Halloween, a proto jsme aktivity v hodinách anglického jazyka zaměřili na představení tradic spojených s tímto datem.

Žáci 1. a 2. stupně si měli přivézt nebo vyrobit kostýmy a o tom, že přípravám věnovali patřičnou pozornost, svědčí fakt rozsvícené budovy léčebny již od šesté hodiny ranní. Zdravotnický personál byl prý překvapen hemžením masek a ne úplně obvyklou nedočkavostí dětí odejít co nejdříve do budovy školy.

Aktivity v hodinách anglického jazyka byly zaměřeny na prezentaci slovní zásoby, tradic svátku Halloween. V další části jsme se věnovali práci s poslechovým hororovým příběhem, z něhož se po zhlédnutí stejnojmenného filmu The Life and Death of Pumpkin vyklubala nikoli hororová, ale úsměvná zápletka. Tajemnou atmosféru doprovázela patřičná výzdoba třídy (svíce, lampy, připravený nápoj lahodné chuti ne však lákavě vyhlížející, švestková bublanina připomínající uvařené pavouky).

Žáci tohoto turnusu byli velmi snaživí a připravená hodina byla díky jejich píli využita s maximálním výsledkem. Další den jsem měla připravené testíky pro ověření znalostí získaných předešlý den a jejich skóre bylo nadprůměrné.

Závěrem mohu konstatovat, že letošní projekt Halloween byl příležitostí si angličtinu nejen zažít, ale i užít.

Text: Mgr. Jana Jízdná
Foto: Mgr. Jana Jízdná


Tvůrčí psaní

3. 11. 2016

V zájmovém kroužku S jazyky do světa jsme se tentokrát s žáky 2. stupně pustili do psaní pohádek.

Pro inspiraci jsem žákům předložila několik vět začátku pohádky, a pak poslední větu příběhu. Pro sepsání prostřední části pohádky už byl ponechán prostor pro rozvoj jejich fantazie.

Žáci utvořili skupinky po 3 – 5 členech a rozdali si úkoly, někdo se ujal ilustrací, jiný tvořil osnovu. Z jedné skupiny byl slyšet smích, který doprovázel tvorbu humorné pohádky, z jiné skupiny zase slova použitá ve strašidelném příběhu.

Výtvarné zpracování bylo ponecháno na jejich rozhodnutí. Žáci tvořili malou knížečku, leporelo, …

Mým záměrem bylo podpořit radost z práce s rodným jazykem, a také prostřednictvím tvůrčího psaní přispět k sebepoznání, relaxaci.

Text: Mgr. Jana Jízdná
Foto: Mgr. Jana Jízdná


Den stromů

21. 10. 2016

V měsíci říjnu jsme s žáky slavili Den stromů, který připadá na 20. října. Tuto tradici jsme si připomněli v pátek, 21. 10. V úvodu se žákům sdělilo, že se tento svátek slaví již od poloviny 19. století, kořeny má v americké Nebrasce a většinou bývá spojen s výsadbou nových stromů. Jelikož my jsme stromy nesázeli, byla zvolena jiná varianta, a to ozdobit si listy náš strom ve třídě. Nejdříve za pomoci všech žáků jsme listy vyráběli. K dispozici byly barvy, štětce, naškrobená gáza, nůžky. Pod rukama žáků začaly vznikat listy různých tvarů a barev.

Od rukodělné činnosti jsme přešli k vědomostním úkolům. Zjišťovali jsme znalosti žáků o listnatých i jehličnatých stromech. Využili jsme i interaktivní tabuli, kde přiřazovali správný název stromu k obrázku a po vyhodnocení se dozvěděli, jak byli úspěšní. Názvy stromů hádali i na základě popisu různých stromů, nezapomněli jsme ani na ty, které u nás nerostou (sekvoje, baobaby).

Na závěr se žáci jednoduchým pokusem s listem přesvědčili, že je v listech obsaženo zelené barvivo.

Doufáme, že tento den přispěl k tomu, aby byli žáci ke stromům všímaví a vědomí si jejich významu pro člověka.

           

Více fotografií zde


             

Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček
Den s netopýry

16. 9. 2016

Žáci 1. – 5. tříd a středních škol měli možnost v pátek 16. 9. 2016 načerpat informace o životě netopýrů. Na přelomu srpna a září se konají na různých místem naší republiky tzv. Noci s netopýry. Tyto akce mají zvýšit ochranu netopýrů, poskytnout poznatky o nich a umožnit setkání s živými netopýry.

Z tohoto důvodu jsme si s žáky povídali o životě netopýrů. Na balící papír upevňovali lístečky s informacemi o potravě, zimovištích, rozmnožování, schopnosti echolokace, létání, ohrožení netopýrů atd.

Vyplňovali pracovní list a netopýra z papíru si mohli vystřihnout, poskládat a dokreslit. Hotové výtvory jsou nyní upevněny na připravené nakreslené jeskyni na nástěnce chodby školy.

Po dnešním dni již žáci budou vědět, že netopýři se nezamotávají do vlasů, nežijí celý rok v jeskyních, při hibernaci se nesmí vyrušovat, aby neuhynuli, a patří mezi užitečné živočichy, kteří se živí zejména hmyzem.

Více fotografií zde


Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová
Projekt Ovoce a zelenina do škol

Na školní rok 2016/2017 jsme poprvé uzavřeli smlouvu se společností BOVYS s. r. o., která bude dodávat ovoce a zeleninu do naší školy pro žáky 1. – 5. tříd.

Dodávky ovoce a zeleniny pro žáky zajišťují zdarma, neboť projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy jsou poskytovány díky evropskému programu Ovoce a zelenina do škol, který má podpořit zdravou výživu a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

Prvním ovocem, které měli žáci možnost ochutnat, byly švestky. Společně s nimi jsme obdrželi i letáček s informacemi o dodaném ovoci.

Výstava k 700. výročí narození Karla IV.

2. 9. 2016

Základní školou a Mateřskou školou Křetín jsme byli pozváni na putovní výstavu k 700. výročí narození Karla IV. Této příležitosti jsme využili s žáky hned druhý zářijový den. Před samotnou návštěvou výstavy byla žákům naší školy puštěna prezentace o životě a významu Karla IV. Poté jsme přešli do budovy obecní základní školy, kde se nás ujala paní ředitelka Mgr. Pfefrová. Pověděla nám bližší informace k putovní výstavě, co je na kterém panelu zobrazeno a připomněla zajímavosti, které se váží k životu této významné osobnosti českých dějin. Výstava byla zpestřena výtvory dětí mateřské školy a žáků základní školy. Mohli jsme vidět z různých materiálů vyrobené korunovační předměty, model Karlova mostu, sestavený rodokmen, návrhy známek atd. Jsme rádi, že jsme mohli výstavu navštívit, prohlédnout si a pročíst instalované texty na panelech, doplnit si poznatky o Karlu IV.

Více fotografií zdeText: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Školní rok 2015/2016

Závěrečná hra k 700. výročí narození Karla IV.

1. 7. 2016

Jelikož je letos výročí narození tak významné osobnosti jako byl Karel IV., rozhodli jsme se tradiční závěrečnou hru věnovat tomuto panovníkovi.

Do školy bylo na posledních 11 dnů školního roku přijato 50 žáků a studentů 1. – 9. ročníku ZŠ a 1. – 3. ročníku SŠ. Snažili jsme se připravit celý projekt tak, aby byl vhodný pro všechny uvedené věkové kategorie.

Žáci a studenti byli rozděleni do 4 skupin a vylosovali si, který šlechtický rod budou zastupovat – pány z Lipé, Valdštejny, pány z Lomnice a Rožmberky. Poté si vyrobili vlajku s erbem, meč a korunu. Dále se věnovali sestavení prezentace vážící se k době Karla IV. Ve zpracování prezentace měli možnost se kreativně vyjádřit podle svého uvážení. Pro získání potřebných informací měli k dispozici plakátky vyvěšené na zdech chodby, encyklopedie, krátký film. K posouzení jednotlivých prezentací jsme se sešli v jedné třídě, kde každá skupina předvedla svou práci. Každý účastník měl pak možnost dát svůj hlas nejzdařilejší práci, samozřejmě bez možnosti hlasovat pro členy své skupiny.

V další dny byly připraveny různé aktivity se vzdělávacím záměrem, například Riskuj, sestavení královské hostiny s použitím modelovací hmoty, výroba replik kamenické pomůcky pospěch, … Jednotlivé aktivity byly odměňovány ,,Pražskými groši“, jež pak mohli směnit za ,,drahokamy“ dle sestaveného ceníku. Podle počtu získaných drahokamů bylo možné sledovat celkovou snahu, spolupráci ve skupinách (rodech).

V poslední den proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků práce jednotlivých ,,rodů“ (skupin) a hra byla ukončena předáním ozdobných korunek dívkám a těžítkům s miniaturou mečů pro chlapce.

Žáci a studenti se v této závěrečné hře dozvěděli zábavným způsobem mnohé zajímavé informace. Pro úspěšné zvládnutí úkolů měli možnost si vyzkoušet nutnost spolupracovat a vzájemně komunikovat.

Cílem této hry bylo nejen obohatit svůj vědomostní obzor, ale také získat různé dovednosti, rozvíjet komunikaci, vyzkoušet si spolupráci s ostatními, řešit problémy a být tolerantní.

Více fotografií zdeText: J. Jízdná
Foto: M. Páteček
Světový den životního prostředí

8. 6. 2016

V pátek 3. 6. zaznívaly u nás ve třídě otázky jako: „Co je to životní prostředí? Je pro člověka důležité? Má člověk životní prostředí chránit? Jak můžeme přispět k zlepšení životního prostředí?“ a další.

Žáci upevňovali kartičky s pravidly k ochraně životního prostředí na tabuli, vyplňovali pracovní listy k tomuto tématu. Neopomněli jsme problematiku třídění odpadů.

Na závěr si žáci měli možnost vyrobit papírovou sovičku.

Na tyto činnosti jsme navázali ještě další úterý, a to s 5. ročníkem. Žáci měli za úkol na pracovním listu posoudit, kterou ze dvou věcí by zvolili jako vhodnější variantu pro přírodu, pro zdraví člověka. Informováni byli o tom, jak dlouho trvá přírodě se vypořádat s odhozenými odpadky, jak dlouho trvá jejich rozklad.

Poté jsme se zabývali zkrášlováním náměstí. Žáci obdrželi obrázek náměstí s domy, památkami, ale chyběla zde zcela zeleň, prvky, které by náměstí oživily. Někteří žáci se hned pustili do tvoření a výsledky jejich práce byly pozoruhodné. Jiným žákům původní návrh náměstí dostačoval a nedokázali si představit jeho proměnu.Více fotografií zde

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


Světový den želv

17. 5. 2016

V pondělí 16. 5. 2016 jsme si s žáky 1. stupně připomněli Světový den želv, který připadá na 23. května.

Vyluštěním přesmyčky ŽELVA HNĚDOŽLUTÁ jsme započali naše povídání a soutěžení.

Společně jsme vypracovali myšlenkovou mapu na téma ŽELVY. Zařazeny byly body k potravě, výskytu, druhům želv, popisu těla, rozmnožování, jaké jsou důvody ohrožení atd. Předloženy byly obrázky různých želv, jak suchozemských, mořských, tak i sladkovodních.

Dále žáci vyhledávali jednotlivé kousky ke složení celého obrázku želvy, dokončovali věty, cvičili paměť, vykreslovali omalovánku a další činnosti.Více fotografií zde

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová
Den Slunce

6. 5. 2016

Na začátek nového měsíce května připadá svátek naší nejjasnější hvězdy Slunce. Hned 3. května, tedy v den, na který tento svátek přímo připadá, jsme si s žáky povídali o Slunci, o jeho důležitosti a nezbytnosti pro rostliny, živočichy a samozřejmě pro člověka. Žáci se dozvěděli i podrobnější informace o Slunci, např. jaká je teplota ve středu Slunce, velikost Slunce oproti naší planetě Zemi, za jak dlouho dorazí sluneční paprsek k nám a další.

Na tento rozhovor jsme navázali v pátek 6. května pracovními činnostmi, kdy si každý mohl Slunce vyrobit podle své fantazie. Základní materiál dostali všichni stejný (papírový tácek, brčka v barvě žluté či červené). Dále už záleželo na představivosti, pečlivosti a snaživosti každého z žáků. Po krátké době se na mnoha lavicích začala papírová sluníčka rýsovat. Aby si žáci lépe uvědomili nezbytnost Slunce a co nám všem poskytuje, tak na paprsky přidávali mráčky se slovy nebo větami o Slunci.

Dnes už nám vyrobená sluníčka září na nástěnce chodby základní školy.Více fotografií zde

Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová
Pálení čarodějnic

4. 5. 2016

Na 30. dubna připadá starý, ale dodnes živý lidový zvyk - pálení čarodějnic. Ve výtvarném kroužku jsme se proto s žáky zabývali výrobou čarodějnic.

Jednalo se spíše o čarodějnice dobro konající, které nebyly určeny k spálení, ale na výzdobu.

Tvoření nám zabralo poměrně hodně času, ale výsledek naší práce se dostavil. Jaký byl, můžete posoudit zde.

Více fotografií zdeText: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová
Den Země

24. 4. 2016

22. dubna se slaví Den Země. K tomuto svátku byla uspořádána na naší škole přednáška zaměřená na environmentální výchovu. Za žáky přijel pracovník brněnské firmy CzechGlobe, která se zabývá biosférou, atmosférou a ekosystémy. Pan Lukáš Rajsner prezentoval žákům připravená videa a hovořil s nimi o aktuálních problémech naší planety. Zmínila se potřeba šetřit vodou, energií, plynem, probíralo se znečišťování životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů. Pro žáky bylo zejména zajímavé sdělení o nárůstu oxidu uhličitého ve vzduchu od roku 1750 a co vše k tomuto zvyšování přispívá.

Zdůrazněn byl význam zelených rostlin, které mají jediné schopnost fotosyntézy. Vysvětleny byly podmínky, za kterých fotosyntéza probíhá.

Žáci se mohli seznámit i s přístroji, které se při výzkumu používají. Názorně byly předvedeny.

Den Země jsme společně oslavili získáním nových informací o planetě, na které všichni žijeme, máme ji rádi, ale ne vždy konáme činnosti, které ji prospívají.Fotografie zdeFoto: M. Páteček
Text: H. Najbrová
 

Den ptactva

1. 4. 2016

1. dubna se to u nás ve škole hemžilo samými ptáčky a rozléhaly se jejich hlasy. S žáky 1. stupně jsme oslavovali Den ptactva. Využili jsme interaktivní tabuli, kde shlédli žáci prezentaci o ptácích a dozvěděli se důležité informace. Poté následovala práce na interaktivní tabuli. Žáci vybírali ptáčky stěhovavé a stálé, krmivé a nekrmivé, hmyzožravé, všežravé atd.

Zaposlouchali jsme se i do zvuků hlasů jednotlivých ptáků a snažili se je uhodnout. Závěrem si žáci vyrobili každý svého malého ptáčka – kuřátko.Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová


Více fotografií zdeST PATRICK’S DAY

22. 3. 2016

17. března jsme se v anglickém jazyce věnovali tématu St Patrick’s Day.

Žáci 1. a 2. stupně se pro tento den oblékli do zeleného a během výuky měli možnost popíjet výborný zelený čaj.

Zpočátku byli žáci seznámeni s osobou svatého Patrika, s legendou o jeho životě prostřednictvím připravené prezentace. Poté každý z papíru vyrobil některý ze symbolů, například trojlístek, irskou vlajku, klobouk, … a krátce popsal, co vyrobil a co který symbol značí.

e.g. “ I make a green shamrock, it is the symbol of Ireland.”

Žáci si se dozvěděli informace z reálií Irska, vyzkoušeli si své zeměpisné znalosti , především však procvičovali konverzaci v anglickém jazyce. Doplněním tohoto projektu bylo zařazení irských tanců a irské hudby během kondičního cvičení s trenérem.Text: Jízdná Jana
Foto: Jízdná Jana

Více fotografií zde

Světový den vody

21. 3. 2016

S žáky 1. stupně jsme si v pátek 18. 3. 2016 připomněli, že 22. března slavíme Světový den vody. Začali jsme pomocí obrázků jmenovat důležitost a neustálou potřebu vody nejen pro člověka, ale i rostliny a živočichy. Následovaly čtyři úkoly, jako byly hádanky, čtyřsměrka, kdo vymyslí více, hledání kapek. Poté následovalo rozdání papírů ve tvaru kruhu a žáci se po výkladu pustili do kreslení vodních mandal. Využívali se zejména pastelky a voskovky modré barvy a různé prvky, které patří k vodě (vlnky, mušle, vodní živočichové, vodní kapky, apod.). Někteří litovali, že nebylo na tvorbu mandal více času, ale zazvonění školního zvonku nemilosrdně ukončilo i tuto zajímavou činnost.Text: H. Najbrová
Foto: H. Najbrová

Více fotografií zde

ST. VALENTINE’S DAY

29. 2. 2016

Tento projekt probíhal v hodinách anglického jazyka a pokračoval v zájmovém kroužku S jazyky do světa.

Pro žáky byla připravena prezentace k životu sv. Valentýna, okruh slovní zásoby a mapa Evropy pro orientaci, kde tehdy sv. Valentýn působil. Součástí pracovních listů byla i křížovka, kde si žáci ověřili, co si z prezentace zapamatovali. Zpestřením byl pak poslech a překlad písně Dirty Dancing a zhlédnutí finální taneční scény stejnojmenného filmu. V další části projektu se žáci věnovali výrobě přáníček a plakátů s textem, který sestavili v angličtině.

Příběh sv. Valentýna žáky zaujal. Vyrobenými přáníčky překvapili své blízké a velmi pěkně zpracované plakáty zdobí nástěnku chodby naší školy.Text: Jana Jízdná
Foto: Jana Jízdná


Čtenářské dílny

11. 2015

V listopadu byly pro žáky 2. stupně připraveny čtenářské dílny.

Dílny byly zaměřeny na podnícení a rozvoj vztahu k poezii. Pro obě dílny jsem básně pečlivě vybírala se snahou žáky neodradit pojmem poezie hned na počátku dílen. Žáci předem věděli, že žádná jejich odpověď nebude špatná. Důležitý je jejich pohled, citlivé vnímání básně . Při závěrečných diskuzích mně někteří neočekávaně překvapili vyzrálostí svých myšlenek.

První dílna byla věnována práci s básní Jana Skácela Co zbylo z anděla.

Začátek dílny provázela prezentace života a díla básníka. Na pracovních listech si pak každý báseň přečetl a samostatně se věnoval zadání. Principem asociací žáci vyjádřili, co z básně cítí, jak ji vnímají. Pak následovala diskuze, kde měl každý prostor vystihnout své postřehy, myšlenky, které zaznamenal na pracovní list.

Náplní druhé dílny byla práce s básní Karla Kryla Děkuji. Žáci obdrželi pracovní listy s textem, kde byly vynechány pasáže s děkováním. Žáci doplnili své náměty, za co by oni osobně v životě poděkovali. Po diskuzi o jejich námětech jsme porovnali původní text s jejich verzí. Na závěr jsme si poslechli píseň Děkuji, jež žáky velmi upoutala.

Text: Jízdná JanaHalloween

2. 11. 2015

Ve dnech 19. – 27. 10. 2015 probíhal v hodinách anglického jazyka 1. a 2. stupně projekt Halloween.

Žáci 1. stupně si postupně osvojovali slovní zásobu týkající se tohoto svátku, získávali základní informace z obrázků s popisky umístěných po učebně. Naučili se jednoduchou píseň. Žáci 2. stupně a studentka 1. ročníku SŠ si své dosavadní vědomosti rozšířili o poznatky z historie svátku, tradic. Každý si pak připravil krátké shrnutí v angličtině. Během tohoto týdne se naučili píseň, kterou jsme přeložili.

Poslední den projektu přišli všichni žáci v kostýmech a zúčastnili se oslavy svátku Halloween. Společně jsme připravili plněná pečená jablka, výborný mošt ochucený kořením. Součástí byla promenáda masek, kde byly zastoupeny čarodějky, kostlivci, duchové a další nápadité postavy. Žáci 1. stupně soutěžili ve skládání daných slovíček z tzv. Popcornu. Žáci 2. stupně vyslechli audionahrávku začátku strašidelné rozhlasové hry The Midnight Hotel, kterou pak dokončovali podle své fantazie. Některá dokončení byla vtipná, některá se šťastným koncem a některá více než tragická. Veškerá komunikace probíhala pouze v angličtině a při neznalosti potřebného slovíčka se mohli žáci dorozumívat pomocí nonverbální komunikace. Nutno říci, že než aby se žáci dorozumívali složitými posunky, raději se snažili využívat angličtinu, případně hledali ve slovnících. Navzájem si i poopravovali gramatické chyby.

Tento projekt považuji za velmi zdařilý a doufám, že si žáci odnesli nejen pěknou vzpomínku, ale i nové poznatky k tomuto svátku.Text: J. Jízdná


Více fotografií zde
I stromy mají svůj svátek

26. 10. 2015

Proč zrovna stromy slaví svátek a odkdy? Proč právě 20. října?

Tyto a mnoho dalších otázek běželo žákům hlavou při počátečních informacích o Dni stromů. V rámci pátečního vyučování získali odpovědi na to, kde se tato tradice započala, v kterém roce byla obnovena i v naší České republice a koho to byla zásluha. Že, datum 20. října bylo vybráno jako Den stromů z jednoho prostého důvodu. Je to vhodné období pro výsadbu nových stromů.

Nyní jsme společně s žáky zapřemýšleli o významu stromů a lesa pro lidstvo. Připomněli jsme, že stromy nám dávají kyslík, využíváme jejich plody, dřevo, poskytují stín, jsou domovem pro zvěř a ptáky, v lese relaxujeme, vnímáme klid a odpočíváme. Samozřejmě je to jen část toho, na co jsme s žáky vzpomněli.

Poté započali žáci plnit vědomostní, pohybové, logické úkoly, které byly zaměřeny na poznatky o stromech. Střídali jsme různé činnosti, abychom nenásilnou a soutěživou formou podněcovali žáky k aktivitám. Žáci museli vybírat podle diktátu správný list či větvičku daného stromu a třídit na stromy listnaté a jehličnaté.Za splnění tohoto úkolu získali první body. Mezi další úkoly patřilo např. doplňování přísloví, která se váží k přírodě, najít ve větách názvy stromů, hubit kůrovce, pomocí hmatu poznat plod, větvičku stromu a jiné. Domnívám se, že jsme Den stromů prožili příjemně a žáci si budou pamatovat tento nevšední zážitek.Více fotografií zdeText: H. Najbrová
Foto: M. Páteček
Svatý Václav, patron země České

8. 10. 2015

U příležitosti státního svátku 28. září, kdy si připomínáme osobnost svatého Václava, jsme s žáky 2. stupně v hodinách českého jazyka věnovali větší pozornost tomuto významnému člověku. Žáci se seznámili s jeho životopisem, přečetli jsme úryvek z Legendy o svatém Václavovi, a to ve staroslověnštině a poté v podobě dnešního jazyka. Žáci projevovali snahu o přeložení se staroslověnštiny, některým se překlad zdařil s úspěchem.

Během týdenního projektu si žáci zaznamenávali získané informace na připravené šablony, které pak měli výtvarně zpracovat podle svého uvážení. Všichni se zadání zodpovědně zhostili a poslední den své práce prezentovali. Dvě velmi šikovné žákyně 8. a 9. ročníku se rozhodly rozšířit svou práci ve svém volném čase. Jedna své výtvarné nadání využila k vytvoření moc pěkného portrétu svatého Václava a druhá žákyně pracovala na sepsání knížečky o jeho životě, kterou doplnila kreslenými obrázky.

Práce všech byla chvályhodná a doufám, že žákům přinesla dobrý pocit z jejich vynaloženého úsilí.

Text: Jana Jízdná
Foto: Jana Jízdná


Project Australia

15. 9. 2015

V anglickém jazyce jsme školní rok zahájili projektem About Australia. Výstupem bylo vytvořit plakát se zajímavostmi, který by uvítali v učebnicích angličtiny.

Nejprve si žáci a studenti vyhledávali potřebné informace ze zdrojů, které jsem jim připravila k dispozici. Jednalo se především o časopisy Gate, Bridge, literatura Crossing Cultures, Basic Facts on ESC a informační nástěnné mapy. Nashromážděné poznámky si zapsali do připravených kartiček a následovala diskuze a výměna získaných informací. Poté vytvořili plakátky, které by podle jejich mínění Austrálii co nejlépe prezentovali.

Žáci a studenti mě mile překvapili snahou získat co nejvíce zajímavých informací a také kreativitou při tvorbě plakátů. Věřím, že tímto způsobem získané vědomosti o jedné z anglicky mluvících zemí, si žáci obohatí svůj vědomostní obzor.Text: J. Jízdná


Více fotografií zde

Školní rok 2014/2015

Závěrečná hra 2014/2015

5. 7. 2015

Již tradičně jsme na konec školního roku připravili pro žáky závěrečnou hru. Tentokrát jsme zvolili období středověku.

Po rozdělení žáků do družstev a seznámení se s pravidly hry se dozvěděli o prvním úkolu. Jednalo se o vyrobení modelu středověkého města s hradbami. Z nabídnutých materiálů si již každé družstvo tvořilo podle své fantazie a domluvy. Někteří se zabývali i takovými detaily, jako byly například kasárna, studna, postavičky lidí, kostel s hodinami, stromy… Současně žáci vytvářeli erb města, klíč od bran, každý jednotlivec si zdobil listinu. Za splnění přidělených úkolů získávali určitý počet mincí, které vyměňovali za suroviny a z těch stavěli stavby. Cílem hry bylo získat co největší počet staveb, a to farmu, keramickou dílnu, hrnčířskou dílnu, obrannou věž a další.

Během hry měli možnost pracovat s kůží, ze které si vytvořili měšce, ozdobné medaile, středověké oblečení. Výrobky si mohli nechat a budou je mít na připomínku této hry.

Hra započala ve čtvrtek 18. 6. a skončila poslední den školního roku, kdy proběhlo vyhlášení vítězů. Během těchto dnů žáci získávali nejen vědomosti týkající se středověku, ale plnili i různé manuální a sportovní úkoly.

Za poskytnutí kůží patří poděkování p. Heleně Synkové z Olešnice.


Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde
Významné výročí – 600 let od upálení Jana Husa

5. 6. 2015

Od spolku České studny jsme obdrželi jejich výukové materiály k 600. výročí upálení Jana Husa. Objednali jsme nabízené Husovy stopy na nalepení do školních prostor, kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“. Na základě stop se slovy, kterými se během života řídil Mistr Jan Hus, jsme žákům poskytli základní informace k tomuto významnému výročí a výjimečné postavě českých dějin. Žákům jsme pustili prezentaci, která byla věnována průběhu života Jana Husa až k jeho upálení v Kostnici. S žáky jsme vedli diskusi o Husově odkazu pro dnešní dobu. Probírali jsme jednotlivá slova – hodnoty z Husích stop, jako je odvaha, víra, pokora, úcta, svoboda a další. Pomocí příkladů ze současnosti žáci blíže pochopili myšlenky a učení Husa. Žáci druhého stupně hádali správné odpovědi k osobě Jana Husa prostřednictvím AZ kvízu. Toto výročí bude žákům i nadále každý den připomínat dvanáct nalepených Husích stop při vstupu do školy.Text: H. Najbrová
Foto: M. Abrahámová
Hrajeme si s Večerníčkem

15. 5. 2015

Během pátečního dopoledne se žáci nižších ročníků dozvěděli, že Večerníček, kterého každý den sledují v televizi, již slaví 50. let. Vyzkoušeli jsme různé hry s pohádkovými postavami z večerníčků. Děti měly možnost si vykreslit omalovánky. Vzpomínaly na jména jednotlivých pohádkových postav, tvořily dvojice, které nerozlučně patří k sobě. Kolo štěstí rozhodlo o vítězi. Na závěr si všichni vyrobili svého Večerníčka, i když byl z papíru.Text: H. Najbrová
Foto: M. PátečekČarodějnice

28. 4. 2015

Ke konci dubna se všichni těší na pálení čarodějnic. V rámci kroužku „Šikulky“ jsme si s dětmi, které měly zájem, vyrobily svoje čarodějnice. Každá pravá čarodějnice má na hlavě klobouk, v ruce koště na létání a její oblečení nepatří mezi nejhezčí. Tyto základní rysy čarodějnice měli všichni žáci stejné. Poté záleželo na jejich fantazii, jak si svou postavu dozdobí.

Na výrobu nebylo příliš času, ale přece jsme všichni mohli ze školy odcházet spokojeni se svojí čarodějnicí.

Hotové výrobky můžete shlédnout zde.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde


Přednáška ke Dni Země a environmentálnímu vzdělávání

24. 4. 2015

Za žáky naší školy zavítal v pátek 24. 4 . 2015 pan Lukáš Rajsner, pracovník CzechGlobe, což je Centrum výzkumu globální změny se sídlem v Brně.

Byl pozván, aby žákům osvětlil globální problémy klimatu, na které je zaměřen výzkum v jejich centru a podělil se o zajímavosti ze své práce.

Svoji přednášku zahájil prezentací věnovanou Dni Země, který se nedávno slavil. Zodpovězeny byly otázky proč se slaví právě 22. dubna, od kterého roku a mnohé jiné.

Poté žáci shlédli videa, na kterých byla vidět jednotlivá pracoviště CzechGlobe a čím se zabývají (atmosférou – vývojem klimatu, ekosystémy, růstem rostlin a dopady globálních změn na rostliny a dalšími. Neopomíjela se i nutnost šetřit s využívanými zdroji jako je voda, energie, plyn a potřeba třídění surovin.

Žáci načerpali velmi užitečné a zajímavé poznatky, mohli si prohlédnout i používané přístroje k výzkumu, klást dotazy.

Vyučovací hodiny strávené ve společnosti pracovníka Lukáše Rajsnera velmi příjemně uběhly a na závěr byli žáci odměněni propiskami a bloky.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde
Světový den vody

16. až 23. března 2015

V rámci MPP „Vodního týdne“ ve dnech 16. až 23. března 2015 jsme se s žáky 2. stupně zamýšleli, jak může každý jednotlivec ovlivnit hospodaření s vodou.

V neděli 22. března 2015 se pozornost celé zeměkoule upřela na téma vody. Její světový den pořádá již od roku 1993 OSN. Každý ročník řeší vodu z jiného úhlu pohledu. Světový den vody 2015 se věnoval tématu VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ.

Voda – to je zdraví, příroda, průmysl, energie, potraviny i rovnoprávnost.

Nad čím se můžeme tedy zamýšlet?

Voda je zcela oprávněně jádrem trvale udržitelného rozvoje. Vodní zdroje a distribuce vody podporují snižování chudoby, hospodářský růst a udržitelnost životního prostředí. Počínaje potravinami a zajištěním energie až po lidské zdraví a životní prostředí. Voda přispívá ke zlepšení sociální pohody a k celkovému růstu, což denně ovlivňuje živobytí miliard lidí.

Pro žáky jsem měla připraveny materiály, z nichž měli možnost získat potřebné informace – novinové články, krátká videa z rozvojových zemí. Sami pak navázali vyhledáváním dalších informací z internetu, které si zaznamenávali a následně je použili při vytváření informačních letáků. Z nich jsme pak vytvořili výstavku v prostorách chodby, kde si mohou ostatní děti, případně i ubytovaní rodiče vyhledat zajímavé informace.

Žáci se této aktivitě věnovali s velkým nadšením a bylo příjemné pozorovat jejich zájem a diskuzi na toto téma i mimo vyhrazený časový prostor.Text: J. Jízdná
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde

Světový den vody

20. 3. 2015

Na pátek 20. března připadl nejen první jarní den, ale na dveře již klepal Světový den vody.

S žáky školy jsme díky pojmové mapě připomněli vše charakteristické pro nadcházející roční období – jaro.

Dále jsme se již věnovali vodě a žáci plnili připravené úkoly. První aktivitou bylo hledání kapek rosy v podobě kamínků. Skupina žáků, která jich našla více, začínala manipulovat s obrázky. Vybírali a přiřazovali do ekosystému rybníka pouze živočichy, kteří tu mohou žít a rostliny, které v blízkosti vody rostou. Druhá skupinka žáků obdržela vystřižený tvar kapky. Pohovořili jsme o důležitosti a prospěšnosti vody pro člověka, živočichy a rostliny. Žáci psali do kapky přání vodě. Většina se shodla, na tom, že vodě přejí čistotu. Po splnění úkolů se obě skupiny vystřídaly.

Žákům byly rozdány pracovní listy, na kterých měli najít rozdíly a současně zhodnotit, jak se u vody máme správně chovat.

Následovalo skládání a lepení obrázků vodních živočichů tzv. puzzle. Mladší žáci měli o něco jednodušší obrázek rosničky zelené a starší žáci sestavovali tolstolobika bílého. Pokud složili obrázek správně, vyluštili i název daného živočicha.

Závěrem si žáci zkusili poskládat loďku či parník z papíru. Nezůstalo pouze u jednoho.

Dvě vyučovací hodiny velmi rychle uplynuly a museli jsme končit. Nelitovali jsme vynaložené námahy na přípravu a žáci příjemně a netradičně strávili páteční dopoledne.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde
DNES JÍM JAKO KONŽAN

13. 03. 2015

Naše škola se zapojila do programu "Dnes jím jako ...". Letošní program je zaměřený na Demokratickou republiku Kongo. V pátek 13. 3. 2015 jsme se jednu vyučovací hodinu snažili netradiční formou seznámit žáky s tím, jak žijí jejich vrstevníci v Kongu. Za pomoci pracovních listů a diskuze získali žáci informace o tom, jak se vzdělávají děti v Kongu, co jí a dělají.

Text: M. PátečekOslava Dne stromů

17. 10. 2014

Již v pátek 17. 10. 2014 jsme si s žáky poprvé připomněli svátek stromů „Den stromů", který připadá na 20. října. Informovali jsme žáky o této tradici, jak vznikla a co nám přináší. Oslavovali jsme svátek přípravou různých úkolů pro žáky na toto dopoledne. Žáci poznávali stromy na obrázcích, spojovali k sobě větvičku, plod, název stromu, odpovídali na otázky, cvičili paměť, rychlost, schopnost domluvit se ve skupince. V poslední vyučovací hodině byl zadán pracovní úkol pro vytvořené skupiny.

Měli na balící papír vytvořit originální obrázek za pomocí listů a plodů z javoru, a také zachytit svá přání pro stromy. Žáci rozvíjeli svou fantazii, zručnost a vzájemnou spolupráci. Tento den jsme si příjemně užili, zasoutěžili, dozvěděli se něco nového a prohloubili své přírodovědné znalosti.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde


Co se dělo ve výtvarném kroužku v září

3. 10. 2014
V rámci kroužku výtvarné výchovy jsme se v září zabývali zejména vymýšlením a tvořením mandal. Práci s nimi se věnovaly větší děti, které pečlivě a soustavně na své mandale pracovaly. Pro mladší žáky byl připraven materiál na výrobu „soviček“ a podzimních stromů. Tyto děti stříhaly, lepily a podle své vlastní fantazie dotvářely. Ze svých výsledků měly velkou radost.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček
Více fotografií zde


Máme rádi přírodu

5. 9. 2014

„Máme rádi přírodu“, tak jsme pojmenovali projekt, zaměřený na opakování poznatků o přírodě živé i neživé, ekologii a chování k přírodě. Hravou formou žáci plnili připravené úkoly. Během dopoledne např. skládali různé přírodní pojmy z písmen, přiřazovali k sobě obrázky strom – plod – název, rozlišovali co do lesa patří, co naopak bychom v lese mít neměli a další. Cvičili paměť, pozornost, motoriku a neméně důležitou vzájemnou týmovou spolupráci.

       Dnešní den jsme s žáky na začátku nového školního roku prožili příjemně.Text: H. Najbrová
Foto: M. Páteček

Více fotografií zde


Školní rok 2013/2014

Závěrečná hra

Na poslední týden šk. r. 2013/2014 jsme připravili pro žáky 1.r. ZŠ – 2. r. SŠ závěrečnou hru Toulky kraji.

Žáci byli rozděleni do 4 skupin a cílem bylo se snažit získat co největší počet mincí plněním různých úkolů. V průběhu hry si mohou směnit mince za nákup obrázků zajímavých míst.

Na začátku obdržela každá skupina mapu kraje, který si vylosovala. Každý žák si vyrobil průkaz, do něhož si vlepoval výše zmíněné obrázky daného kraje. Tento průkaz si po skončení hry každý žák ponechal a bude jej moci použít jako zdroj nápadů, kam stojí za to se vydat na výlet po ČR.

Prvním úkolem bylo doplnit slepou mapu kraje. Žáci zaznamenali města, řeky, památky, ZOO, atd. Dalším úkolem bylo vytvořit prezentaci kraje, která by přilákala co nejvíce turistů. Každá skupina se snažila vyhledat co nejvíce informací, vytvořit turistického průvodce a v neposlední řadě poutavým způsobem přesvědčit porotu, proč navštívit právě ten daný kraj. V dalších dnech žáci plnili různorodé úkoly, a to vědomostní, pohybové a výtvarné.

Na konci týdne proběhlo vyhodnocení, kde se ukázalo, která skupina pracovala nejintenzivněji. Všech 8 skupin si zasloužilo uznání, neboť jejich nápaditost při prezentaci kraje byla obdivuhodná. Nebylo lehké rozhodnout, která skupina dostane nejvíce bodů. Součástí celkového hodnocení bylo nejen množství informací, ale i výtvarné zpracování prezentace, kultura mluveného projevu, atd. Další body získaly skupiny například ve vědomostním kvízu, v zapamatování si co nejvíce informací (barvy vlajky, název sochy, …) z obrázku a dalších podobných aktivitách. Ze spontánní aktivity žáků a z jejich zřejmého nadšení lze konstatovat, že vynaložené úsilí pedagogů na přípravu této závěrečné hry bylo přínosné. Žáci měli možnost strávit poslední týden školního roku zábavnou a zároveň smysluplnou činností.

Touto závěrečnou hrou se žáci rozloučili se školním rokem a nyní si budou moci užívat příjemného prázdninového pobytu v léčebně.

Odměny pro žáky nám poskytla Česká spořitelna Boskovice.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Text: J. J.
Foto: M. P.

Voda

V měsíci březnu jsme si ve škole připomenuli Světový den vody, který připadá na 22. března. Pověděli jsme si o důležitosti vody pro život lidí, živočichů a rostlin na naší planetě. Žáci měli za úkol do kapky vody zapsat body, k čemu všemu je voda potřebná. Menší děti mohly místo psaní nakreslit obrázky.

Z druhé strany žáci vyjadřovali svá přání pro vodu k jejímu svátku. Jaká byla?

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Text: H. N.
Foto: M. P.

Tvoření ve výtvarném kroužku

V úterý odpoledne se naše třída přeměnila ve dvoreček, na kterém přibývalo jedno kuřátko za druhým. Ve výtvarném kroužku si žáci mohli vyrobit za pomoci skleniček, barevného písku a papírů kuřátka, kohoutky. Žáci zapojili svoji fantazii a každý si dotvořil detaily, kterými odlišil jednotlivá kuřátka.

Jak se žákům výrobky povedly, vidíte na připojených fotografiích.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Text: H. N.
Foto: M. P.

Tvoření ve znamení hvězd

V předvánočním období jsme žákům základní školy zpříjemnili chvíle tvořením. Za zvuků vánočních koled si žáci mohli vyrobit spoustu krásných předmětů. Mohou je darovat blízkým, nebo si je ponechat na památku na čas strávený u nás ve škole.

Se zájmem se všichni pustili do zdobení hvězdiček pomocí ubrouskové techniky. Vystřihovali oblíbené tvary, nalepovali a zkrášlovali.

Některé více oslovilo skládání z papíru. Pokud měli dost trpělivosti, tak si odnášeli také krásné hvězdy.

V druhém adventním týdnu si žáci měli možnost i v rámci kroužku výtvarné výchovy zhotovit ozdobné předměty k nadcházejícím svátkům. Připraveny pro ně byly svícny, andělíčkové a vystřihovánky.

Ať Vám všem přináší radost!

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie


Víte, co jsou mandaly?

Někteří jste se s nimi již setkali, někdo naopak slovo mandala slyší poprvé.

V září a ještě v první polovině října 2013 jsme s žáky základní školy mandaly zkoušeli zhotovit. Přihlásili jsme se do výtvarného projektu „Mandala dětem“, který pomáhá dětem z dětských domovů.

Po několik odpoledních chvil jsme se zabývali tvořením oněch kruhových obrazců a pohrávali si s tvary a barvami.

Některá děvčata volila barvy veselé a syté, některá vytvořila mandalu jednobarevnou, ale stínovanou.

Mandaly, kromě toho, že nás všechny zabavily při jejich tvorbě, mají předávat léčebné síly, energii, pomáhají při relaxaci a uvolnění.

Nechte se inspirovat našimi mandalami a čerpejte pozitivní energii.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Tyto vytvořené mandaly budou nahrány na webovou stránku mandaladetem.cz a od 1. 12. 2013 budete mít možnost hlasovat pro nejhezčí z nich.Soutěž „O nejkrásnější dýni“

V tomto podzimním období jsme pro žáky základní školy uspořádali soutěž „O nejkrásnější dýni“.

Žáci mohli pracovat samostatně, ale i v menších skupinkách. Šlo o dobrovolnou akci, které se mohli zúčastnit jen ti, kteří měli zájem kreslit a využít volný čas přestávek.

Všem byl povolen stejný formát papíru a pastelky.

Do soutěže se zapojili zejména žáci 1. stupně, u starších žáků byl zájem menší.

Vyhodnocení se konalo následující den. O jednom vítězi rozhodovali žáci svým hlasováním, druhého vítěze zvolili pedagogové. U žáků zvítězila Patricie s Lenkou z 7. a 9. ročníku, které nakreslili černobílé dýně. Pedagogové jednohlasně určili za vítěze Alžbětku z 5. třídy. Svoji dýni pojala jako veselou postavičku, která upoutala svojí barevností. Zde jsou obrázky obou vítězných nejkrásnějších dýní.

Dýně

Dýně

Školáci oslavili 10 dní od začátku školního roku

Dne 12. 9. 2013 šli žáci do školy jako obvykle, aniž by tušili, co je čeká.

Pedagogové na tento den připravili projekt s názvem „Hry s písmeny“.

Tímto projektem si žáci připomenuli, že již uplynulo 10 dní od začátku nového školního roku 2013/2014.

Po celou dobu školního vyučování, žáci plnili různé úkoly zábavnějšího charakteru. Vše mělo společný podtext, a to písmena. Ty žáky provází po celou školní docházku. Za svoji píli a snahu byli ohodnoceni známkami.

Do činností se žáci vrhli s nadšením a ani si neuvědomovali, že hravou formou procvičují některé základní vědomosti a dovednosti. Nechyběla kamarádská pomoc a spolupráce mezi sebou.

Při odchodu ze školy, byla na žácích vidět spokojenost s průběhem dopoledne.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogalerieKonec školního roku

Poslední 2 dny školního roku jsme věnovali projektu „Letní poznávání“. Projekt byl zaměřen na obohacení znalostí a vědomostí týkajících se přírody. Připravili jsme několik stanovišť, např. sestavení názvů rostlin, velkou ekologickou hru, hra riskuj, …. atd. Žáci byli rozděleni do družstev, která mezi sebou soutěžila. Na základě pozitivních reakcí žáků a veselé náladě lze konstatovat, že se projekt „Letní poznávání“ vydařil. Nás pedagogy potěší, pokud si každý žák odnesl pěkný zážitek z ukončení školního roku a aspoň pár nových poznatků.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogalerieDen Země

Ve středu 24. 4. 2013 jsme ve škole uspořádali oslavu Dne Země. Nejdříve jsme si s žáky připomenuli význam tohoto svátku, důležitost planety Země pro všechny. Následovaly nenásilné hry pro žáky s ekologickou tématikou. Žáci rozlišovali co do přírody patří a co ne, třídili do správných kontejnerů, odpovídali na otázky zaměřené na přírodu, skládali živočicha. Dále jsme se zabývali rostlinami, kdy museli složit na rychlost správný název. Zaházeli si míčem a přitom si zavzpomínali na rostliny začínající na dané písmeno.

Čas věnovaný této problematice rychle utekl a museli jsme končit. Přestože jedno družstvo dosáhlo vyššího počtu bodů než-li druhé, odměny si zasloužili všichni, kteří se zúčastnili.


Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Příprava na Halloween

V úterý 30. 10. jsme si s žáky 1. stupně připomněli svátek Halloween. Na začátku jsme si řekli, co tento svátek znamená, proč se slaví a co vše k němu patří. Neopomenuli jsme ani pro nás typičtější svátek „dušičky“.

Poté si žáci mohli vyrobit strašidýlko z papíru, prostírání pomocí tiskátek nebo dýni na zapíchnutí.

Žáci v klidu pracovali, každý se snažil, aby jeho výrobek byl co nejlepší. Po skončení jsme si rozsvítili vyřezanou dýni a společně se vyfotili.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogalerieVýtvarný kroužek

Žáci naší školy mají možnost navštěvovat výtvarný kroužek. Práci v něm můžete vidět na následujících fotografiích z poslední hodiny. Zaměřili jsme se na návrhy modelů šatů a klobouků. K dispozici měli žáci nejen barvy a voskovky, ale i stužky, flitry a další ozdoby.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogaleriePutování za pohádkami

Dne 4.5. 2012 se žáci I. stupně naší školy zúčastnili v hojném počtu projektu- O pohádkách.

Na otázku paní učitelky :"Máte rádi pohádky," děti odpověděly jednohlasně:"Ano", proto si přilehly na lavice a zaposlouchaly se do čtení pohádky Boženy Němcové - Kdo je hloupější. Po přečtení děti vzpomínaly i na jiné pohádky autorky,věděly i něco z jejího života,připomněly jsme si i jiné autory pohádek a názvy jejich děl.

Mladší děti se hned pustily do kresby ilustrace,větší společně utvořily osnovu pohádky a podle ní pohádku vyprávěly.

Na závěr jsme vyhodnotili nejlepší práce, které jsme hned vystavili. Pěkně vyprávěl David ze 4.tř., pěknou komiksovou kresbu ztvárnila Kristýnka ze 2.tř., což můžete sami posoudit.
© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti