Aktivity, akce a projekty


Školní rok 2018/2019

Souboj o nejlepší šlechtický rod začal!

Na závěr školního roku již tradičně probíhá závěrečná hra. Klání probíhá mezi rody ROŽMBERKŮ, PERNŠTEJNŮ, ŽEROTÍNŮ a pánů z BOSKOVIC. Úkolem družstev je nejen rozšiřovat panství, ale také uhájit svůj rodový majetek. Žáci získávají za úkoly rytíře. Pokud jich budou mít dostatečný počet, mohou získat majetek ostatních rodů. Cílem hry bude rozšířit majetek panství a ubránit rodový hrad před ostatními rody.


Poslední školní den vyvrcholilo klání o nejlepší šlechtický rod. Protože bylo slunečné počasí, soutěže probíhaly v parku léčebny. Jednotlivé šlechtické rody mohly vsadit „zlaté“ na to, zda úspěšně zvládnou jednotlivé disciplíny (hod kostkami, hod na cíl, srážení kelímků, poznávání zvířátek hmatem). V případě, že žáci vyhráli, obdrželi dvojnásobek sázky. Celkovými vítězi se staly rody Pernštejnů a Pánů z Boskovic. Srdečně blahopřejeme!


Pálení čarodějnic

V hodině literatury jsme si připomněli starodávný zvyk - pálení čarodějnic. Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. V německy mluvících zemích je znám jako „VALPRUŽINA NOC“. Žáci 2. stupně si vyrobili nejen čarodějnice, ale také minikošťátka.

Krokusy kvetou

Po letošní zimě se již jaro nedočkavě hlásí o slovo. V parku dětské léčebny začaly kvést prvosenky, fialky, sasanky a další volně rostoucí květiny.

My jsme ale netrpělivě vyhlíželi žluté krokusy, které jsme společně s žáky zasadili na podzim v rámci projektu KROKUS. Bližší informace o něm jsou v akcích a projektech níže, v článku se stejnojmenným názvem.

Letos nás krokusy obdařily spoustou žlutě zářících květů. Doufám, že ještě nějaký čas budou zdobit záhon před školou. Fotografie s kvetoucími krokusy můžete vidět zde.

Den bezpečnějšího internetu 2019

V letošním školním roce jsme si opět připomněli Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). Tentokrát vyšel tento den na úterý 5. února. Slogan letošní kampaně byl „Společně pro lepší internet“.

Zaměřili jsme se na nejdůležitější pravidla bezpečného chování na internetu. Jako například:

 • Nedávejte nikomu adresu ani telefon. Nevíte, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.
 • Ověřte si totožnost člověka, se kterým komunikujete.
 • Nevěřte všemu, co se na internetu dozvíte. Když nevíte, zeptejte se někoho, komu důvěřujete.
 • Udržujte hesla v tajnosti, nesdělujte je ani blízkému kamarádovi.

Vánoce se blíží

Na poslední den školy před vánočními svátky jsme pro žáky připravili tvořivé dílny. Věnovali jsme se vánočním zvykům a dodržování tradic, které jsou typické pro Štědrý den. Vzpomněli jsme na lití olova, jmelí pro štěstí, kapříka k večeři, vánoční cukroví, zdobení stromečku a s netrpělivostí jsme očekávali, zda se v rozkrojeném jablíčku objeví hvězdička – symbol zdraví.

Poté měli žáci možnost zapojit se do tvoření. Vznikly čtyři dílny s rozdílnými náměty. V jedné se připravovaly zajímavé vánoční krabičky v podobě stromečku či balíčku, druhá dílna byla zaměřena na výrobu andělíčka k zavěšení, ve třetí dílně si žáci navlékali zvonky a ze skořápek od ořechů si připravili lodičky, ve čtvrté si vyzkoušeli grafiku a odnesli si svůj vlastní obrázek.

Vánoční atmosféru podbarvovaly hrané koledy, vůně františka a zapálené svícínky. Sváteční náladu neměli jen dospělí, ale i žáci 1. a 2. stupně. Čas věnovaný výrobě dárečků rychle uplynul a nikdo nevěřil, že už musíme končit.

Podzimní pranostiky

Podzimní období je velmi rozmanité a proměnlivé. Můžeme pozorovat změny v přírodě, která se chystá na zimu. Odlétají ptáci do teplých krajin, některá zvířata hledají skrýše a úkryty, jiná naopak potravu a připravují zásoby na zimu. Ochlazuje se, je sychravo, oblékáme teplejší oblečení. Zahrádky a pole jsou holá, vše je již sklizeno a uskladněno. Děti se těší na sněhovou nadílku.

I k tomuto období se váží tradice a pranostiky. S žáky jsme se zaměřili na měsíc LISTOPAD. Všechny listopadové pranostiky se týkají příchodu zimy, ochlazení, prvního sněhu a mrazu.

Hned zkraje měsíce 9. 11. má svátek Teodor.

Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.

 

Následuje svátek všech Martinů 11. 11.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

 

Nyní přijdou na řadu dva svátky holčičí. 22. 11. Cecilie a 25. 11. Kateřina.

Svatá Cecilie sněhem pole kryje.

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.

 

S žáky jsme všechny pranostiky přečetli, vysvětlili a pozorovali, zda počasí venku odpovídá dané pranostice. Nejdelší čas jsme věnovali svatému Martinu. Zazněla „Legenda o plášti“, žáci skládali rozstříhanou báseň a vyrobili si svatomartinskou husu.

Podzimní pranostiky

 

100 let vzniku samostatného státu

V neděli 28. října slaví naše republika významné historické výročí - 100 let vzniku samostatného státu. S žáky jsme si tento významný den připomněli v pátek 26. října 2018. V rámci dopoledního vyučování se žáci seznámili s důvodem oslav státního svátku, s významnými osobnostmi českých dějin, a to jak formou krátkého videa, tak diskusí nad připravenými materiály, jako byly například První zákon československý - přední a zadní strana rukopisného konceptu a verze publikovaná v dobovém tisku, texty historiků a vzpomínky aktérů událostí.

Poté jsme pokračovali formou hry, kdy se žáci dozvídali některé nové informace z historie samostatného státu.

Takto strávený čas se žákům líbil, všichni se aktivně zapojili.

strom

Projekt Krokus

strom

Již druhým rokem jsme se zapojili do projektu Krokus. Po odeslání přihlášky, nám za nějaký čas přišly poštou cibulky krokusů. S žáky jsme se domluvili na dni, kdy se vypravíme cibulky zasadit a současně žáci dostali potřebné informace o smyslu tohoto projektu. Zasazením a případným vykvetením krokusů se připomínají židovské oběti druhé světové války. Židé za války byli odsunování do koncentračních táborů a museli nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu, čímž se nápadně odlišovali od jiných občanů. strom Mnozí toto kruté zacházení nepřežili. V lednu je jeden den věnován vzpomínce na holocaust. A právě vykvetení krokusů žlutou barvou by mělo připomenout utrpení židovských dětí, které holocaust nepřežily. Budeme se těšit na jejich jarní vykvetení a rozzáření záhonu.


strom

Říjen – měsíc stromů

Druhý měsíc školního roku patří všem stromům a keřům. V hodinách prvouky a přírodovědy jsme se s žáky seznamovali s jehličnatými a listnatými stromy a některými keři. Z jehličnatých stromů jsme poznávali smrk, jedli, borovici a modřín. Rozlišovali jsme jednotlivé šišky stromů, jehličí na větvičkách a zdůrazňován byl význam lesa. U listnatých stromů jako je lípa, dub, buk, jírovec maďal, bříza jsme se učili názvy plodů, přiřazovali jsme tvary listů. S menšími žáky jsme povídali o rozdílech mezi stromem a keřem. Využity byly obrázky stromů a keřů, ale i skutečné plody, větvičky.

K opakování a zjišťování znalostí žáci dostávali pracovní listy.

strom

20. 10. se slaví svátek stromů. Jelikož tento den připadl na sobotu a my jsme o něj nechtěli přijít, tak jsme si tento svátek připomněli již ve středu 17. října.

S žáky jsme vyráběli „Knížky o stromech“. Všichni obdrželi obrázky stromů s krátkým popisem a vyobrazením kůry, plodů či šišek, tvaru listu či jehličí a celou siluetou stromu. Žáci si vystřihli obrázky a lepili do své knihy. Každý si vyzdobil první stranu knihy dle svého uvážení. Další část byla věnována soutěžím, neboť žáci se rozdělili na dvě skupiny. Hádali hádanky o stromech, hledali názvy stromů ve větách, z písmen skládali názvy stromů atd.

Podzim

Začátek nového ročního období jsme oslavili spoustou činností.

 • Využili jsme čerstvě spadlé kaštany z parku, plody šípkového keře, nažky z javoru, vylisované listy a pecičky od broskví a meruněk. Žáci měli možnost z přírodních materiálů sestavit libovolný obrázek např. mandalu, panáčka atd.
 • O přicházející roční době jsme si povídali, byla zhotovena nástěnka poukazující na všechny důležité podzimní svátky a přírodní jevy, které jsou pro tuto dobu typické.
 • Žáci si mohli vybrat, zda budou doplňovat slova do pětilístku nebo dopisovat do myšlenkové mapy hesla či obrázky, samozřejmě také k podzimu.
 • V hodinách čtení jsme se seznamovali s podzimními pranostikami.
 • V hodinách psaní jsme se věnovali přepisům nebo opisům básniček s podzimní tématikou.
 • Tvořivou činností byla výroba podzimních stromů. Žáci měli připravené siluety stromů a raznicí vyražené barevné listy, jablíčka. Každý si svůj strom vyzdobil podle své fantazie a vkusu.
 • Někteří stihli rozstříhat a sestavit z dílků podzimního draka.
 • Ve výtvarném kroužku jsme vyráběli vlaštovky, které se s námi již loučí.
 • 27. září jsme vzpomněli na svátek svatého Václava. Žáci si vzájemně předávali informace o jeho životě a tragické smrti. Přečetli jsme komiks a žáci samostatně volili ze tří možností tu správnou odpověď do připraveného testu.

Den české státnosti

Den české státnosti je český státní svátek, který slavíme 28.září. Tento den je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy. Svátek připadá na den jeho zavraždění (asi v roce 935). Tento významný český svátek jsme si připomněli v hodinách literatury a dějepisu. Žáci si zahráli pexeso s obrázky významných osobností naší historie. Svoje vědomosti si ověřili v TESTU.

Mezinárodní den gramotnosti

V pátek 7. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli Mezinárodní den gramotnosti, který je od roku 1965 stanoven na 8. září. Zaměřili jsme se na oblast finanční gramotnosti, která v posledních letech daleko více trápí vyspělé země než gramotnost obecná.

Žáci měli za úkol vytvořit skupiny a vybrat si jedno z nabídnutých témat (banky, peníze, majetek a půjčky). Po zvolení tématu proběhla diskuze o základních pojmech z dané oblasti. Poté žáci vypisovali pracovní list a řešili kvíz na danou problematiku. Závěrem vypracovaný list a kvíz nalepili na tvrdý papír a doplnili nadpisem a obrázkem.

Den s netopýry

V první polovině září je jeden den vyhraněn zákonem chráněným živočichům, a to jsou netopýři. V naší škole jsme se tomuto tématu věnovali hned první školní den 3. září 2018.

Na dvě vyučovací hodiny byla pro žáky připravena práce s materiálem a kartičkami zaměřenými na život netopýrů. Také jsme zkusili netopýry výtvarně ztvárnit. Vyzdvižena byla prospěšnost netopýrů pro rovnováhu v přírodě. Žáci byli seznámeni s tím, že i když se pohybují pomocí létání, jedná se o savce, kteří se vypravují na lov za šera a noci. Upozornili jsme na jejich schopnosti, způsob rozmnožování, popsali jsme stavbu těla pomocí obrázku. Netopýři patří mezi ohrožené živočichy, neboť ubývá jejich přirozeného prostředí. Žáci si zkoušeli poskládat puzzle s obrázky míst, kde na netopýry můžeme narazit (jeskyně, dutiny stromů, půdy, škvíry u domů atd).

Po úvodní části s cílem lépe poznat a porozumět životu netopýrů, jsme se pustili do činností pracovních. Žáci si mohli vybrat z více možností. K dispozici měli barevný papír, nůžky, lepidla, voskovky, kolíčky a různé šablony. Hotové netopýry žáci zavěšovali do připravené jeskyně. Tu můžete spatřit právě zde.

Hmyzí domeček

Od letošního září zdobí venkovní prostor u mateřské školy hmyzí domeček. Měl by dětem MŠ a žákům ZŠ připomenout důležitost hmyzu pro přírodu, jejich nezpochybnitelnou schopnost opylování, aby byla úroda ovoce a zeleniny.

Domeček bude poskytovat ubytování hmyzu, který je v současné době ohrožen negativními dopady na přírodu a rapidně jich v přirozeném prostředí ubývá. Má přilákat nejen užitečný hmyz, ale zejména pozornost dětí a žáků, kteří budou průběžně sledovat co se kolem domečku i v něm děje.

Samotářsky žijící včely, vosy, čmeláci, slunéčka sedmitečná potřebují příhodné podmínky pro zajištění pokračování svého druhu. Vytvořené hmyzí domečky se tak stávají důležitým náhradním biotopem.

Náš domeček/hotel je ekologický, vyrobený z různorodého materiálu. Do dřevěné konstrukce byly použity různé druhy přírodních materiálů, jako jsou šišky, kůra, klacíky atd.

Teprve uvidíme, zda přiláká opylovače a bude sloužit svému praktickému i užitečnému účelu.

V závěru si budeme přát, aby náš hmyzí domeček obydlel užitečný hmyz, který s prvními slunečními paprsky budeme moci pozorovat na okolních květinách.© 2002 - 2018      Poslední aktualizace: 22. 9. 2018                                     www.detskelecebny.cz/skolakretin