Aktivity, akce a projekty


Školní rok 2019/2020

Vesmír

V listopadu při hodinách přírodovědy jsme v 5. ročníku probírali téma„Vesmír“. Po přečtení a vysvětlení učiva v učebnicích jsme využívali i další materiály (obrázky, encyklopedie, atlasy, globus hvězdné oblohy atd.).

Na závěr bylo zařazeno společné tvoření z polystyrenových koulí, barev a papíru. Žáky práce bavila, byli tvořiví a snaživí. Výsledek bude zdobit naši nástěnku na chodbě.

 

Svatý Martin

V pátek 8. 11. 2019 jsme věnovali vyučovací hodinu svatému Martinovi. Na začátku jsme si řekli:

  • kdo byl Martin
  • zda to byla skutečná postava
  • pranostiky, které se váží k 11. listopadu
  • typické pokrmy na tento svátek (rohlíčky, husa, víno)
  • naučili jsme se básničku o svatém Martinovi
  • rozstříhanou báseň jsme skládali po slokách
  • zazněla legenda o plášti doplněná obrázky
  • podána informace, že Martin je patronem hus

Na povídání jsme navázali pracovními činnostmi. Žáci si mohli vyrobit husu ze lžičky. Po vysvětlení postupu jsme se pustili do práce. Přes mírné obtíže se všem žákům výrobek vydařil. Tradice k svatému Martinovi nám připomíná nástěnka na chodbě.

 

Podzimní čas

Podzim nabízí širokou paletu odstínů. Teplé tóny listů nás inspirovaly k tvoření. Mladší žáci si vyrobili roztomilé housenky a skřítky „Podzimníčky“. Starší žáci vytvořili kytici.

Vchodové dveře do školy nám zdobí věneček s podzimními dekoracemi. Koncem října přibyla i vyřezaná dýně a nástěnka zaměřená na Halloween. Žáci dostali přepis „Namaluj své strašidlo“, který měli doplnit malým obrázkem.

 

Den české státnosti, Svátek sv. Václava

Ke konci září již tradičně vzpomínáme na českého knížete a patrona české země Václava I. Den před státním svátkem jsme s žáky hovořili o této významné postavě českých dějin a připomínali jeho nelehký život. K Václavovi neodmyslitelně náleží jeho rodiče Vratislav a Drahomíra, babička Ludmila, která ho vychovávala, bratr Boleslav, který ukončil jeho život.

Stručně jsme shrnuli veškeré informace o životě, vzdělání, vládnutí a smrti Václava. Jeho zásluhou bylo založení kostela sv. Víta v Praze a zachování suverenity českého státu. Žáci mohli na obrázku vidět jeho nejznámější sochu, která je dominantou pražského Václavského náměstí. Vše si mohli zopakovat ještě pomocí přečtení komiksu a vykreslením omalovánky s postavou sv. Václava.


 

 

Tažní ptáci – čáp bílý

Školní rok jsme zahájili miniprojektem s názvem Tažní ptáci – čáp bílý. S žáky I.stupně jsme si povídali o zajímavostech ze života čápů (způsob lovu, hnízdiště, péče o mláďata…). S žáky II. stupně jsme si ukázali na mapě důležité tahydo zimovišť v Africe. Pro ty, kteří si chtěli ověřit své znalosti o čápech, byl připraven test. Všichni zájemci si mohli složit čápa z papíru (origami). Mladší žáci si vytvořili drobné ilustrace s motivem čápa.


 

 © 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti