Režim dne v mateřské škole

obrázek

Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole respektuje věková a vývojová specifika dětí a probíhá v následujícím režimu dne:

7.30 - 9.00spontánní hry a aktivity dětí
9.00 - 9.30řízené činnosti nabízené paní učitelkou naplňující ŠVP
9.30 - 10.00dopolední svačina
10.00 - 11.30pobyt venku
11.30 - 13.00inhalace, oběd, předání dětí, odpočinek

Stanovený režim dne se přizpůsobuje aktuálním denním potřebám a možnostem dětí (umožňuje reagovat na nečekané a pro děti poutavé situace). Snaží se dát dětem větší prostor pro spontánní aktivity a možnost hrát si. U starších dětí zajišťuje vyvážený poměr řízených a spontánních činností. U malých dětí se nejvíce času věnuje především spontánní hře.
Tento režim může být narušen či pozměněn v důsledku absolvování léčebných procedur probíhajících během dopoledne, v případě konání dětských dnů a jiných akcí pořádaných v mateřské škole.

© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti