Důležité informace pro rodiče před příjezdem

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy Sýpka. Kapacita MŠ je 15 dětí, kterým se věnuje jedna paní učitelka.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 3 do 6let a děti s odkladem školní docházky. O jejich umístění se rozhoduje dle přijímacích kritérií v příjezdový den. Děti, které jsou mladší 3let mohou být přijaty pouze po domluvě s paní učitelkou.

V den příchodu do MŠ, rodiče předají paní učitelce vstupní záznam, který obsahuje důležité informace. Záznam jste obdrželi v obálce od DL Křetín, nebo můžete vyplnit přímo zde. S sebou si přineste přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které si odložíte v šatně MŠ.

Svačinky jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba si svačinku odhlásit v MŠ a vyzvednout si ji přímo v kuchyni. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv napít.

Provoz mateřské školy je od 7.30 do 13.00 hodin. Děti bez doprovodu vyzvedává vyučující základní školy v hlavní budově a odvádí je do mateřské školy. Děti s doprovodem do mateřské školy přivádí doprovod, který si během dopoledne také děti vyzvedává na jednotlivé procedury dle stanoveného harmonogramu.

Podrobnější popis provozu naleznete v režimu dne.

Po skončení pobytu rodiče dostávají k vyplnění dotazník, který slouží jako zpětná vazba o spokojenosti s provozem, režimem a prostředím MŠ. Na reakce rodičů se můžete podívat zde.

obrázek
© 2002 - 2020       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti