Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola
při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola
Základní škola

Vzděláváme děti a žáky přijaté na pobyt do dětské léčebny

Vítejte na oficiálních stránkách
Mateřské školy a základní školy při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace se nachází v okrese Blansko, nedaleko obce Letovice. Zřizována je Jihomoravským krajem.

Hlavním posláním organizace je výchova a vzdělání dětí a žáků přijatých k léčebnému pobytu, který obvykle trvá 28 dnů.

Do MŠ většinou chodí děti, které jsou zvyklé již z domova na návštěvu předškolního zařízení, ale i děti, které se u nás poprvé osamostatňují a začínají se seznamovat s adaptačním procesem. Dotazník s důležitými informacemi k pobytu předávají rodiče v příjezdový den paní učitelce mateřské školy.

V mateřské škole jsou dětem nabízeny zajímavé hračky a činnosti, dbá se na podnětné a příjemné prostředí, kde se dětem bude líbit.

V základní škole navazujeme na učební látku na základě informací z kmenových škol a od rodičů a individuálně pokračujeme dál.

Snažíme se o to, aby žáci nezameškali učivo a po návratu do své školy se mohli plynule zapojit do školní práce.

Organizace výuky

Mateřská škola

Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole respektuje věková a vývojová specifika dětí.

více informací ...
Základní škola

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

více informací ...

Aktuality

Ochutnávka s Bovýsem

V prvním únorovém týdnu jsme obdrželi od firmy BOVYS, která nás po celý školní rok zásobuje ovocem a zeleninou, ochutnávku exotického ovoce.

více ...

Adventní posezení

V pátek 6. prosince se konala již tradiční akce s názvem Adventní posezení, která má za úkol naladit všechny zúčastněné do příjemné vánoční nálady. Po společném přivítání se všichni rozptýlili po prostorách třídy MŠ.

více ...

Fotografie

1 / 3
Fotografie
2 / 3
Fotografie
3 / 3
Fotografie

Kontaktní informace

  • Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
  • Křetín 12, 679 62 Křetín
  • +420 516 470 724
  • zspridl@seznam.cz
  • www.zspridl.cz