Vstupní záznam o dítěti - mateřská škola

                           Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
679 62, okr. Blansko
IČO: 62075993
e-mail:
webové stránky: skolakretin.detskelecebny.cz
telefon školy: 516470724


Základní informace - povinný údaj

   Jméno:   
   Příjmení:

   Datum narození:

   Bydliště:

   Datum nástupu do léčebny:

Navštěvuje MŠ    Nenavštěvuje MŠ
Předškolák          Odklad školní docházky

   Na pobytu bude dítě:
s doprovodem   
bez doprovodu   1. ADAPTACE

Adaptace ve Vaší mateřské škole proběhla :
a) bez problémů
b) s mírnými obtížemi (pláč)
c) s problémy (agresivita, pomočování)

2. SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

Dítě si na změny prostředí, na nové situace, na nové děti:
a) rychle zvykne, připůsobí se
b) zvyká si pomalu, ale přizpůsobí se
c) zvyká s velkými problémy

Do společných her a činností s dětmi ve Vašem okolí se:
a) zapojuje velmi rádo
b) zapojuje s mou dopomocí
c) nezapojuje vůbec, hraje si samo

S dospělými komunikuje:
a) bez zábran
b) s ostychem, spíše odpovídá na otázky
c) nekomunikuje vůbec, mlčí

Vaše požadavky, Vaše pokyny:
a) splní ihned
b) splní, ale odmlouvá, musím požadavky zopakovat
c) neplní (dělá, že neslyší)

Bojí se vaše dítě něčeho?
a) ano
uveďte
b) ne

3. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE

Objevily se nějaké problémy nebo omezení v oblasti motoriky?
a) ano
uveďte jaké
b) ne

Má Vaše dítě problém s výslovností určitých hlásek?
a) ano
uveďte
b) ne

V oblasti laterality je spíše:
a) pravák
b) levák
c) nevyhraněný, nelze určit, používá obě

Obléká se:
a) samostatně
b) s dopomocí, ale snaží se
c) neobléká se, ještě to neumí (potřebuje obléknout)

Při WC a hygieně:
a) je samostatný
b) potřebuje pomoci

Vaše dítě je spíše:
a) nebojácné, živé, kamarádské
b) agresivní, zlé na ostatní
c) bojácné, plačtivé, pasivní

Chodí Vaše dítě po obědě spát?
a) ano
b) ne

Záliby, rádo si hraje s:
(uveďte)

4. CHARAKTERISTIKA RODINY

Vaše rodina je:
a) úplná
b) neúplná
Má Vaše dítě sourozence?
a) ano
uveďte kolik
b) ne

5. VÝŽIVA

Při jídle je Vaše dítě:
a) samostatné, sní téměř vše
b) je nutno jej pobízet, nutit ho
b) vybíravé, něco nejí vůbec

6. ZDRAVOTNÍ STAV

Je Vaše dítě v péči odborného lékaře?
a) ano
uveďte
b) ne
Uživá pravidelně nějaké léky?
a) ano
uveďte
b) ne
Má Vaše dítě dietu?
a) ano
uveďte
b) ne
Objevila se u něj alergie?
a) ano
uveďte
b) ne


Opište kód z obrázku:


    
© 2002 - 2020       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti