Aktuálně

 

Den stromů

V měsíci říjnu jsme s žáky slavili Den stromů, který připadá na 20. října. Tuto tradici jsme si ...
více ...

    

Den s netopýry

Žáci 1. – 5. tříd a středních škol měli možnost v pátek 16. 9. 2016 načerpat informace o životě ...
více ...

    

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Na školní rok 2016/2017 jsme poprvé uzavřeli smlouvu se společností BOVYS s. r. o., která bude dodávat ovoce a zeleninu do ...
více ...

    

Výstava k 700. výročí narození Karla IV.

Základní školou a Mateřskou školou Křetín jsme byli pozváni na putovní výstavu k 700. výročí narození Karla IV. Této příležitosti jsme využili s žáky ...
více ...

    

Malování vodou

Ve čtvrtek 4. 8. 2016 jsme si v horkém letním dni zpestřili pobyt venku. V průběhu týdne jsme se věnovali ...
více ...

 

Vítejte na oficiálních stránkách

Mateřské školy a Základní školy při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace se nachází v okrese Blansko, nedaleko obce Letovice. Zřizována je Jihomoravským krajem.

Hlavním posláním organizace je výchova a vzdělání dětí a žáků přijatých k léčebnému pobytu, který obvykle trvá 28 dnů.

Do MŠ většinou chodí děti, které jsou zvyklé již z domova na návštěvu předškolního zařízení, ale i děti, které se u nás poprvé osamostatňují a začínají se seznamovat s adaptačním procesem. Dotazník s důležitými informacemi k pobytu předávají rodiče v příjezdový den paní učitelce mateřské školy.

V mateřské škole jsou dětem nabízeny zajímavé hračky a činnosti, dbá se na podnětné a příjemné prostředí, kde se dětem bude líbit.

V základní škole navazujeme na učební látku na základě informací z kmenových škol a od rodičů a individuálně pokračujeme dál.

Snažíme se o to, aby žáci nezameškali učivo a po návratu do své školy se mohli plynule zapojit do školní práce.

© 2015       www.detskelecebny.cz/skolakretin